Skip to main content
Blog

23 t/m 27 september: week tegen pesten

ga terug naar het overzicht

Week tegen pesten

Te veel mensen hebben nog altijd te maken met ongewenst gedrag op het werk zoals seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. Dit kan grote gevolgen hebben, voor henzelf, hun gezin, maar ook de collega’s en de prestaties van de organisatie. Om dit te voorkomen zullen wij komende tijd onder de aandacht brengen in onze eigen organisatie, maar ook actief in actie komen door extra posts via onze sociale mediakanalen. Door onze berichten over pesten te delen en hierop te reageren help je mee ongewenst gedrag bespreekbaar te maken.

Conflict als aanleiding voor pesten

Een onderliggend of beginnend conflict met een collega of leidinggevende kan aanleiding zijn tot pestgedrag. Het is daarom belangrijk om dreigende conflicten in een vroeg stadium te herkennen, bespreekbaar te maken en samen naar oplossingen te zoeken. Heb je daarbij hulp nodig? Schakel dan een vertrouwenspersoon in of vraag hulp aan een deskundige op dit gebied.

Pesten is iets anders dan een eenmalig incident of een conflict. Meningsverschillen, beroepsgeschillen of machtsstrijd, die niet worden beslecht, werken het proces van pesten in de hand. Pesten kan plaatsvinden op verschillende manieren:

Pesten kan diverse gevolgen hebben. Zo kan pesten leiden tot ziekteverzuim, maar kunnen er ook psychische en lichamelijke klachten optreden.

Ziekteverzuim als gevolg van pesten

Werknemers die gepest worden gaan met minder plezier naar hun werk en presteren hierdoor minder. Ook is er een grotere kans op ongelukken op de werkvloer.

Mensen die gepest worden melden zich vaker ziek en verzuimen drie keer meer dan hun collega’s. In totaal leidt pestgedrag naar schatting tot ruim vier miljoen extra verzuimdagen per jaar. In sommige gevallen leidt het tot arbeidsongeschiktheid. Hier ligt een rol voor de bedrijfsarts, die moet vaststellen dat de arbeidsongeschiktheid geen medische oorzaak heeft en dat er dus geen sprake is van een objectiveerbare ziekte en/of medisch gebrek. Het verzuim maakt de inzet van andere deskundigen dan artsen noodzakelijk om het pesten en de gevolgen op te heffen. Een vertrouwenspersoon of een mediator zijn zulke deskundigen.

Niet alleen het slachtoffer maar ook werknemers die getuige zijn van pestgedrag kunnen er last van hebben. Het blijkt dat ook zij psychosomatische klachten ontwikkelen en zich vaker ziek melden. Vermoedelijk doordat de werksfeer letterlijk verpest is. Het personeelsverloop in een bedrijf waar gepest wordt ligt dan ook een stuk hoger.

Psychische en lichamelijke klachten

Pesten tast de waardigheid van het slachtoffer aan. De gepeste werknemer komt in een sociaal isolement terecht en verliest zijn zelfvertrouwen. Mensen die gepest worden kunnen zelfs lichamelijke klachten krijgen. Het kan leiden tot irritatie, hart- en vaatziekten, maag- en darmklachten, hartkloppingen en slaapstoornissen.

Wordt iemand over een langere periode gepest, dan kan dat zelfs leiden tot het posttraumatische stresssyndroom. Symptomen hiervan zijn nachtmerries, geheugenverlies, concentratieverlies en vermijdingsgedrag. In het meest extreme geval kan pesten leiden tot zelfdoding. Naar schatting is één op de tien zelfmoorden het gevolg van pesten.

 

Naar boven
XS SM MD LG XL XXL