Skip to main content

Incompany trainingen

Een training op maat

Iedere reguliere training intern verzorgen

Het is mogelijk om de trainingen van het CvC bij uw organisatie intern te laten verzorgen, waarbij de training geheel op maat aangepast wordt aan uw wensen.

Het CvC heeft een keur aan trainingen ontwikkeld en uitgevoerd voor een groot aantal organisaties, waaronder:

Het CvC kan in principe iedere reguliere training voor u intern verzorgen. Veelgevraagde trainingen zijn:

Training Mediation- of Conflictvaardigheden

Het doel van de training Mediation- of Conflictvaardigheden is het aanreiken van vaardigheden die ingezet kunnen worden in communicatie met burgers en medewerkers, bijvoorbeeld bij bezwaar- en klachtafhandeling. Het inzetten van mediation- en conflictvaardigheden voorkomt conflicten en kan ervoor zorgen dat bestaande conflicten duurzaam en efficiënt worden opgelost. De trainingen Mediationvaardigheden worden steeds meer toegepast, veelal bij gemeenten, met als resultaat dat de klanttevredenheid toeneemt, het aantal bezwaarschriften en klachtprocedures afneemt en de medewerkerstevredenheid toeneemt.

Training Mediation in Arbeidsconflicten

De training Mediation in Arbeidsconflicten verzorgen wij voor klanten die geregeld met arbeidsconflicten te maken hebben, en die al eerder een opleiding tot mediator gevolgd hebben. In deze training worden specifieke onderwerpen behandeld die relevant zijn voor mediation in arbeidsconflicten, waarbij vooral op de vaardigheden geconcentreerd wordt.

Gespreksvaardigheden

Voor medewerkers die veel contact hebben met klanten of burgers, maar daarmee nog vaak moeite ondervinden, verzorgen wij trainingen Gespreksvaardigheden. Tijdens deze training krijgen deelnemende medewerkers tools aangereikt waarmee zij (telefoon)gesprekken tot een beter einde kunnen brengen en tijdig miscommunicaties kunnen voorkomen of oplossen.

Mediationopleiding

Wij kunnen voor uw organisatie een Mediationopleiding op maat verzorgen. Dit houdt in dat deelnemende medewerkers worden opgeleid tot volwaardige mediators, binnen een opleiding die geheel is aangepast aan het werkveld van de medewerkers. De opgeleide medewerkers kunnen na de opleiding besluiten zich in te zetten als interne mediator binnen uw organisatie.

Agressie en Geweld training

Voor medewerkers die veel contact hebben met klanten of burgers en daarmee ook te maken krijgen met agressie, geweld en intimidatie. De training begint met een inventarisatie van eerdere incidenten en de specifieke behoeftes van de deelnemers, om de inhoud op maat te maken. Het programma biedt een mix van korte theoretische blokken en praktijkoefeningen eventueel met een trainingsacteur, waarbij persoonlijke feedback een belangrijk onderdeel is. De deelnemers leren de-escalatietechnieken, non-verbale communicatie en geweldloze communicatie, waarbij de nadruk ligt op actief oefenen met situaties uit hun eigen praktijk.

 

XS SM MD LG XL XXL