Skip to main content

Opleidingen

Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen

Van juridische professionals wordt in toenemende mate een moderne rol als proactieve probleemoplosser verwacht, waarbij niet alleen juridische kennis en vaardigheden, maar ook andere competenties en creativiteit noodzakelijk zijn. Denk aan de jurist als mediator, de maatschappelijke effectieve rechter, de rechter als regierechter, conflictoplosser en verwijzer, de advocaat als conflictanalist (T-shaped advocaat, die naast diepgaande juridische kennis, ook kennis heeft over conflictmanagement), procesbegeleider en onderhandelaar, en de responsieve en oplossingsgerichte gemeenteambtenaar.

Planning Leergang 2024

Bekijk nu de geplande data voor 2024!

Brochure

Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen

Blog

Portret van een mediator

Review
"Wat ik vooral prettig vond was de combinatie van theorie met praktijk."
Review
"Ik ervaarde deze leergang als bijzonder leerzaam, met prettige en kundige docenten. Ik heb met name veel gehad aan het 'oefenen' tijdens de bijeenkomsten."
Review
"Een zeer volledige leergang met een prettige sfeer, waarin je handvatten krijgt voor het omgaan met conflicten en het komen tot een oplossing."

Informatie

Voor wie en ingangseisen

open

De leergang is vooral bedoeld voor juristen die er niet alleen naar streven sterk te zijn in het juridisch metier, maar ook in de soft skills en de bredere kijk op conflicten, zodat zij hun clientèle adequater van dienst kunnen zijn en zo toegevoegde waarde bieden. Een aantal jaren ervaring in een eigen juridische werksituatie is daartoe gewenst. De leergang is toegankelijk voor juristen, zoals advocaten, rechters, bedrijfsjuristen en ambtenaren binnen de (semi-)overheid en bij not-for-profit instellingen. Voor andere academici is de leergang toegankelijk wanneer aan de hand van het cv en eventueel intakegesprek met betrekking tot opleiding en werkervaring is vastgesteld dat deze juridisch academische leergang met goed resultaat kunnen volgen.

Werkwijze

open

Verspreid over drie maanden volgt u drie interactieve hoorcolleges en vijf workshops, gegeven door docenten uit wetenschap en praktijk. Tijdens de bijeenkomsten delen zij hun specifieke kennis en ervaring met u. Ook stimuleren zij u om casussen te bediscussiëren en op te lossen. In de workshops worden in onder meer rollenspellen in kleine groepen aan de hand van praktijkcasus communicatie-, mediation-, (Harvard)onderhandelings-, conflictanalyse- en conflictvaardigheden getraind.

Doelen van de opleiding

open

Na het volgen van deze leergang heeft u een brede kennis van het palet aan geschilbeslechtings- en conflictoplossingsmethoden en kunt u deze gebruiken in uw praktijk. U kunt in een conflictsituatie een analyse maken van de verschillende aspecten van het conflict en aan de hand daarvan de meest passende conflictoplossingsmethode kiezen. U kunt communicatie-, mediation- en onderhandelingstechnieken praktisch toepassen en collega’s en rechtzoekenden adviseren bij de keuze van een effectieve conflictoplossingsmethode.

Programma

open

De leergang bestaat uit acht bijeenkomsten van elk drie uur. De acht bijeenkomsten bestaan uit de drie interactieve hoorcolleges en de vijf workshops.  Voor elke bijeenkomst geldt een voorbereidingstijd van drie uur.

Praktische informatie

open

De praktische informatie van deze juridische leergang staat op de website van de VU Law Academy.

Kosten: € 3.250
Duur: 3 maanden
Locatie: Hoofdgebouw VU, De Boelelaan 1105 in Amsterdam (op de Zuidas)
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Startdatum: 14 mei 2024
PO punten: 24 waarvan, 6 juridische punten en 18 vaardigheidspunten.

 

Als u na het volgen van deze leergang besluit de mediationopleiding bij het Centrum voor Conflicthantering te volgen, ontvangt u een korting van 10% op de reguliere prijs van de basisopleiding tot Professioneel Mediator.

 

Unieke samenwerking VU Amsterdam en CvC:

 

De VU Law Academy en het Centrum voor Conflicthantering zijn een bijzondere samenwerking aangegaan bij het ontwikkelen en de organisatie van deze leergang. Door bundeling van specifieke kennis van beide partijen is deze unieke leergang ontwikkeld die inspeelt op de nieuwe eisen die gelden voor juristen en andere academische professionals die in een juridische omgeving werkzaam zijn. In deze leergang leert u hoe effectieve conflictoplossingsmechanismen, vanuit een brede visie op het voorkomen, inperken en oplossen van conflicten gekozen en toegepast kunnen worden. De interactieve hoorcolleges en trainingen worden verzorgd door docenten van de Faculteit der rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam en van het Centrum voor Conflicthantering. Als u na het volgen van deze leergang besluit zich verder te willen scholen tot professioneel mediator en de mediationopleiding bij het CvC gaat volgen, dan krijgt u een vrijstelling voor de theoretische dag.

XS SM MD LG XL XXL