Skip to main content

OVERHEIDSMEDIATION

Samen verder komen

Bij een conflict tussen aan de ene kant burgers, bedrijven, stichtingen, verenigingen, etc. en aan de andere kant een of meer overheidsorganen kan mediation worden ingezet om tot een oplossing te komen. Dat gaat sneller dan via een juridisch traject, levert minder ongewenste (negatieve) publiciteit op en – heel belangrijk – draagt bij aan het behouden en verbeteren van de relatie tussen burgers, bedrijven en overheid.

Overheidsmediation vraagt specifieke expertise: de specifieke vereisten van de Algemene Wet Bestuursrecht speelt bijna altijd op de achtergrond mee. Overheidsmediations betreffen daarnaast vaak zogenoemde multiparty zaken: de mediator zit met meer dan 2 mensen aan tafel. Ook dit vereist specifieke expertise.

Voorbeeld:

Impasses doorbreken

Bij voorkeur wordt een mediator tijdig ingeschakeld, voordat het conflict escaleert. Maar het is nooit te laat. Mediation kan bij uitstek helpen impasses te doorbreken. Door partijen op neutraal terrein met elkaar in gesprek te brengen, maar ook door met elkaar te zoeken naar inventieve oplossingen als het bijvoorbeeld gaat om ruimtelijke ordening- en milieuconflicten.

Werkwijze Overheidsmediation

Overheidsmediations kennen  dezelfde fasering als andere mediations. Echter: bij overheidszaken, waarbij meerdere partijen betrokken zijn, adviseren wij om altijd te beginnen met aparte intakes. Als er bovendien meerdere bewoners betrokken zijn, kan bijvoorbeeld worden gekozen om te gaan werken met een vertegenwoordiging. Ook kan na de analyse van het conflict worden gekozen voor bespreking in verschillende groepen (deelmediations) met als afsluiting een plenaire sessie.  De mediator maakt met partijen een soort van procesontwerp en planning wat de beste aanpak is.

 

Blog

De uitdagingen bij Multiparty Mediation

Waarom kiezen voor CvC?

De mediators van het CvC kennen en spreken de taal van het openbaar bestuur. Daarnaast heeft een groot aantal van de CvC-mediators aan de wieg gestaan bij de inzet van mediation bij de overheid. Ook hebben CvC-mediators bijgedragen aan de ontwikkeling van programma’s als Prettig Contact met de OverheidDe Andere Aanpak of De Bemiddelingsraadsheer. Recenter van datum zijn onze bijdragen aan Beleidsbemiddeling en Stakeholder Participatie.

 

XS SM MD LG XL XXL