Skip to main content

Specialisatieopleidingen

Erkende Specialisaties tot Overheid -, Business -, Arbeid - en Strafmediator

Voor iedereen die zich als mediator wil specialiseren, bieden we opleidingen waarmee u zich kunt specialiseren in de gebieden: Overheidsmediation, Arbeidsmediation, Businessmediation en mediation in Strafzaken. Omdat deze opleidingen voortborduren op de kennis en vaardigheden uit de basisopleiding tot Professioneel Mediator, verwachten wij dat u een MfN erkende Mediationopleiding heeft gevolgd. Welke specialisatie u ook wilt volgen, in de specialisaties van het CvC draait het om vakmanschap. Met de beste en zeer ervaren mediators en trainers van Nederland bieden wij u een opleiding waarmee u zich de vaardigheden en attitude van de mediator werkelijk eigen maakt.

Businessmediator

Specialisatie Businessmediator

Overheidsmediator

Specialisatie Overheidsmediator

Arbeidsmediator

Specialisatie Arbeidsmediator

Mediator in Strafzaken

Specialisatie Mediator in Strafzaken

XS SM MD LG XL XXL