Skip to main content

Onze mediators

 

Zoekt u onafhankelijke bemiddeling in een conflict? Een mediator kan als neutrale bemiddelingsdeskundige, bijdragen in het opnieuw tot stand brengen van de communicatie, waardoor beide partijen vanuit werkelijke belangen gezamenlijk tot een oplossing komen. Zelfs na een langdurige impasse. Hieronder vindt u de verschillende mediators die aangesloten zijn bij het Centrum voor Conflicthantering. Al onze mediators zijn geregistreerd bij het MfN.

INFORMATIE

Neem contact met ons op!

Onze Mediators

Linda Reijerkerk

open

Linda Reijerkerk (1960) is directeur en opleider van het Centrum voor Conflicthantering (CvC). Gedurende haar gehele arbeidzame leven heeft Linda trainingen ontwikkeld en gegeven: eerst als internationaal consultant op alle continenten. De laatste 10 jaar als inleider en trainer voor mensen die nieuwsgierig zijn naar Mediation of zelf mediator willen worden. In 2001 heeft zij tevens de opleiding tot professioneel coach afgerond. “In beweging brengen” is het credo van Linda. Dat doet zij als mediator wanneer zij vastzittende conflicten tegenkomt en partijen naar een oplossing weet te begeleiden. Of zij brengt – als coach – managers in beweging die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten.

Als MfN (voorheen NMI) register mediator heeft zij meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van complexe mediationzaken. Zo heeft zij vele succesvolle mediations op het gebied van milieu- en ruimtelijke ordening op haar naam staan. Daarbij heeft zij conflicten die soms al meer dan 15 jaar ‘vastzaten’ tot een bevredigend einde weten te brengen. Vaak waren dit zogenaamde multiparty conflicten waarbij meerdere partijen betrokken waren, zoals een bedrijf, een provinciale of gemeentelijke overheid en burgers (bijvoorbeeld groepen van 2 tot ca 300 burgers). Linda is mediator bij de Raad van State voor milieu- en ruimtelijke ordeningszaken, en mediator bij de rechtbank voor zakelijke conflicten en arbeidsgeschillen. Zij heeft haar Masters in Dispute Resolution behaald bij het ADR Instituut verbonden aan de Juridische faculteit van de UVA (2006). In een wat verder verleden heeft zij antropologie (UU) gestudeerd en een BA in milieubeleid (milieurecht en milieueconomie) afgerond (OU). Gedurende 15 jaar heeft zij als internationaal consultant gewerkt in ontwikkelingslanden in Afrika, Azië en Latijns Amerika. Ze spreekt 6 talen.

Linda is bestuurslid van EMNI, het Europese Netwerk van mediators en van de Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke ordening. Daarnaast is zij bestuurslid van de Stichting Aviation Mediators. Zij was bestuurslid van de Nederlandse Mediatorsvereniging NMV van 2001 tot 2003. Bij het CvC traint Linda onder andere in de Mediationopleiding en diverse incompany trainingen bij overheidsinstanties.

Ali al Hadaui

open

 

Als u een kwestie toevertrouwt aan een mediator, is het belangrijk om te weten met wie u werkt. Ali (1975) is een gedragsdeskundige en een erkende senior MfN-registermediator met ervaring van meer dan 300 mediations. Hij merkt stemmingen van anderen snel op en is geïnteresseerd in het opbouwen van relaties. Sinds 2012 is hij geregistreerde mediator bij verschillende rechtbanken en gerechtshoven. Ali brengt een veelzijdige ervaring mee als mediator, beleidsmedewerker mediationvaardigheden bij de rijksoverheid, trainer en als coördinator van 120 mediators en bemiddelaars bij een buurtbemiddelingsorganisatie.

Zijn specialisaties zijn mediations in het familierecht, arbeidsrecht, strafrecht, sociale zekerheid (UWV), (internationale) kinderontvoeringszaken, buren en in het bestuursrecht. Mediations op andere terreinen begeleidt hij op verzoek uiteraard ook. Hij is met gepaste trots één van de weinige enige erkende mediators met een Marokkaanse achtergrond in Europa.

Fleur Meijer

open

Mijn specialisatie is het begeleiden van mediations tussen de overheid en belanghebbenden uit de samenleving. Als mediator ben ik alert, verbindend en empathisch. Ik weet de vertaalslag te maken tussen de systeemwereld van de overheid en de leefwereld van mensen, waardoor partijen elkaars belangen beter gaan begrijpen en samen tot oplossingen kunnen komen.

Ik heb ruime ervaring met het werken voor een overheid en ben ik in mijn leven al vaak de inwoner of belanghebbende geweest, die te maken krijgt met het ingrijpen van een overheid. Dat maakt dat ik me goed kan verplaatsen in beide partijen aan tafel.

Mijn werk als mediator combineer ik met mijn werk als strategisch beleidsadviseur Milieu en teamcoördinator Gezonde Leefomgeving bij de provincie Noord-Holland. In dat werk heb ik te maken met complexe vraagstukken in het ruimtelijk- en milieudomein, waar meerdere belangen een rol spelen. Om mijn vakgebied goed te onderhouden ben ik lid van SMRO, Stichting Mediations in milieu en Ruimtelijke Ordening.

Sinds 2008 speel ik improvisatietheater, waar ik vaardigheden heb ontwikkeld die ook tijdens een mediation uitstekend van pas komen. Inspelen op onverwachte gebeurtenissen, omgaan met emoties en ‘werken met het materiaal, dat is er’ maken daar onderdeel van uit.

Frederique van Zomeren

open

Frederique van Zomeren is een senior mediator die door een combinatie van doelgerichtheid en het verbinden op mens en inhoud effectieve oplossingen tot stand weet te brengen in uiteenlopende conflicten.

Opgeleid als jurist aan de Universiteit van Amsterdam/University of Essex, werkte Frederique eerder als adviseur en internationaal onderhandelaar bij de EU en VN.  Op complexe thema’s in uitdagende samenwerkingsverbanden weet ze de verbinding te maken, het menselijk kapitaal te benutten en tot duurzame resultaten te komen.

Sinds 2005 is Frederique actief als mediator. Als partner bij HAvZ Mediation en medeoprichter van DoeDemocratie.nu heeft zij ruime ervaring met mediation in de publieke en private sector, ook internationaal, en met het faciliteren van dialoog. Ze werkte voor de medische sector, maatschappelijke organisaties, de culturele sector, het MKB, verschillende multinationals, brancheorganisaties, onderwijs, familiebedrijven en overheden. Haar voornaamste aandachtsgebieden zijn arbeid, zakelijke en maatschappelijke samenwerkingsverbanden (maatschappen, teams, raden van bestuur, OR, directies) zowel binnen als tussen bedrijven, organisaties en overheden. Als herstelmediator wordt ze ook ingezet in ernstig geëscaleerde conflicten en bij mediation in strafzaken. Ze is MfN-registermediator en aangesloten bij de Rechtbank Noord-Holland.

Frederique draagt ​​actief bij aan de ontwikkeling en inbedding van alternatieve geschillenbeslechting door regelmatig te publiceren in vakliteratuur, media en podcasts. Frederique was jarenlang voorzitter van de Nederlandse Mediators Vereniging (NMv), de grootste beroepsvereniging van professionals in mediation, en bestuurder bij de Mediators Federatie Nederland (MfN).

Hans Bekkers

open

 

Hans Bekkers is MfN-registermediator en heeft als specialisatie conflicten waarbij meerdere partijen betrokken zijn, zoals overheden, ondernemingen en burgers. Als voorzitter van de SMRO, Stichting Mediations in milieu en Ruimtelijke Ordening, draagt hij bij aan de ontwikkeling van het vakmanschap en de succesvolle inzet van mediators door overheden en bedrijven. Hij schreef onder andere mee aan de SMRO-uitgave: ‘Doorbreken van impasses, de praktijk van de leefomgevingsmediator’ en recentelijk ‘Bruggenbouwers’.

Daarnaast voert hij als procesleider participatietrajecten en beleidsbemiddeling uit voor overheden en bedrijven. Hij zorgt voor voortgang en fungeert als neutrale verbindende schakel tussen bewoners, overheden en ondernemingen. Ook als schakel met het bestuur. Citaat van een bestuurder: “Hans is een betrouwbare schakel in complexe bestuurlijke processen, snel schakelend van adviseur tot probleemoplosser zonder het einddoel uit het oog te verliezen.” Hans geeft trainingen over mediation en beleidsbemiddeling, waarbij hij theorie weet te voorzien van ervaringen uit de praktijk.

Menzo Noorman

open

Menzo Noorman is MfN-registermediator sedert 2002, hij heeft ruime ervaring met mediations met betrekking tot relatiebreuk (van samenwonen tot echtscheiding), strafrecht- en speedmediations.
Zijn langjarige ervaring als maatschappelijk werker rust hem mede toe om het vak van mediator goed te beheersen. In het maatschappelijk werk heeft hij mensen geholpen met relatieproblemen, schulden en financiële problemen, verslavingsproblemen, problemen met de overheid, etc., vaak in goede samenwerking met andere organisaties. 5 jaar lang is hij namens een verslavingsorganisatie voorlichter op scholen geweest over het gebruik van genotmiddelen door kinderen. Hij is tevens vertrouwenspersoon jeugdhulp geweest, waar hij gezien heeft wat gevolgen voor kinderen kunnen zijn als mensen niet tijdig en goed geholpen worden.

De conflicten tussen burger en overheid zijn door hem gewogen en beoordeeld door 12 jaar lid te zijn geweest van een bezwaarschriftencommissie van een middelgrote gemeentelijke overheidsorganisatie, waarvan de laatste 8 jaar als voorzitter.

Hij is als mediator betrokken op de partijen die in mediation zijn. De attitude van betrokkenheid en professionele distantie leidt in verreweg de meeste mediations tot uitkomsten waar beide partijen tevreden mee zijn.

Menzo is naast mediator voorzitter van Nederlandse Mediatorsvereniging Noord en voorzitter van een basketballvereniging.

Selen Bernink-Balci

open

Selen Bernink-Balci is zakelijk mediator en gespreksbegeleider. De werkstijl van Selen is verbindend en oplossingsgericht. Daarbij wordt behoedzaam met de relatie tussen de betrokkenen omgegaan en wordt het proces door haar constructief en voortvarend begeleid. Het gaat bij de kwesties danwel conflicten om de zakelijke én de persoonlijke kant, zodat er in de vastgelopen gesprekken ruimte komt voor nieuwe inzichten om samen tot een gewenste uitkomst of verbetering van de situatie te komen.

Door haar open houding en transparante manier van werken creëert zij rust en ruimte in een veilige setting. Dat doet zij door met aandacht te luisteren, te reflecteren, oog te hebben voor de dynamieken met de bijbehorende emoties en te concretiseren.

Sinds 2012 is Selen werkzaam als zakelijk mediator en is zij erkend (legal) MfN-registermediator. Zij is tevens werkzaam voor diverse rechtbanken. Selen heeft met haar juridische en communicatie achtergrond ruime ervaring met uiteenlopende arbeidsgeschillen en samenwerkingsrelaties bij verscheidene profit en non-profit organisaties door het hele land met verschillende leeftijden en professies.

Ton Westerduin

open

 

Als mediator help op een praktische manier ogenschijnlijk onoplosbare kwesties weer werkbaar te maken. Typerend voor mijn werkwijze is om al werkend aan oplossingen mensen vaardiger te maken in het hanteren van geschillen.

Ik heb geruime tijd ervaring als mediator, organisatieadviseur en trainer. Mijn belangstelling gaat vooral uit naar het weer werkbaar maken van vastzittende situaties, het bevorderen van creativiteit in teams en coachen van managers en adviseurs. Mijn aanpak is pragmatisch en zoek samen met de opdrachtgever naar goed hanteerbare oplossingen. De door mij verrichte mediations in organisaties hebben veelal betrekking op problematische verhoudingen binnen teams, geschillen over de aanpak bij reorganisaties, conflicten tussen OR en Bestuur, samenwerkingsproblemen tussen afdelingen en ontslagkwesties.

Ik ben MfN en NIP-geregistreerd mediator sinds 1998, hoofd-assessor voor de examinering voor MfN en gastdocent bij Harvard University. Binnen het veld van mediation en van de psychologie heb ik als voorzitter een aantal bestuursfuncties vervuld.

Gedurende 9 jaar ben ik werkzaam geweest te zijn bij Psychologische Dienst van Hoogovens. In de 4 jaar daaropvolgend heb ik als hoofddocent bij de Universiteit Groningen organisatiepsychologie gedoceerd en daar naast onderwijs en onderzoek ook een aantal interne mediations verricht. Tot ik in 1994 als zelfstandig mediator en organisatieadviseur ben gaan werken heb ik na de RUG als manager van organisatieafdeling van het Min. Van Binnenlandse Zaken en het UWV gewerkt.

Naast mijn consultancy en interim-managementpraktijk ben ik gastdocent aan Harvard University en trainer bij de postdoctorale opleiding tot MfN mediator bij het Nederlands Instituut van Psychologen. Ik ben goed thuis in de luchtvaartwereld, waarin ik zowel als vlieger, trainer en mediator werkzaam ben.

XS SM MD LG XL XXL