Skip to main content

Mediation door het Centrum voor Conflicthantering

Los uw conflict op met onze ervaren mediators!

Hoofdkantoor
in Haarlem
Bel direct
023 532 31 96
Vul het
formulier in

Zoekt u onafhankelijke bemiddeling in een conflict? Een mediator kan als neutrale bemiddelingsdeskundige, bijdragen in het opnieuw tot stand brengen van de communicatie, waardoor beide partijen vanuit werkelijke belangen gezamenlijk tot een oplossing komen. Zelfs na een langdurige impasse.

Bij mediation proberen twee partijen met hulp van een onafhankelijke derde – de mediator – een oplossing te vinden voor een (dreigend) conflict. Dat kan alleen slagen als beide partijen de intentie hebben om eruit te komen. Het gaat daarbij niet om wie er juridisch gelijk heeft, maar om het maken van afspraken waarmee beide partijen het eens zijn. 

Mediation kan worden ingezet op verschillende gebieden: 

Goed om te weten
Soms kan een geschil worden voorkomen door tijdig gebruik te maken van (team)coaching, procesbegeleiding of dialoogsessies. Deze methodieken kunnen ook worden ingezet als wel al sprake is van wrijving of een conflict. Heeft u interesse in een van deze methodieken, laat het ons weten via mediation@cvc.nl of  neem contact met onze secretariaat 023 532 31 96.

Informatie

WAT ZIJN DE VOORDELEN?

open

Zelf de regie voeren

Met mediation beslissen de partijen zelf over het proces dat wordt doorlopen. Er zijn geen langdurige juridische procedures. De beslissing wordt niet door een rechter of arbiter opgelegd, maar de partijen maken zelf afspraken.

Sneller (en goedkoper)

Mediation verloopt sneller dan een juridisch proces, omdat de planning van de bijeenkomsten niet afhankelijk is van de agenda van rechters, of deelnemers beslissen samen met de mediator hoeveel gesprekken er worden gevoerd en wanneer de gesprekken plaats vinden.

Duurzamer

Uit onderzoek blijkt dat partijen die voor mediation kiezen na afloop een betere (zakelijke) relatie houden of krijgen.

Geen ongewenste publiciteit

Geheimhouding wordt afgesproken; uitgangspunt is dat alles vertrouwelijk is. Als partijen toch bepaalde informatie naar buiten willen brengen, beslissen zij samen welke informatie dat zal zijn en hoe dat naar buiten wordt gebracht.

ONZE WERKWIJZE

open

De mediator begeleidt het communicatie- en onderhandelingsproces tussen de partijen. Dat gebeurt door verdiepende vragen te stellen, gespreksonderwerpen te ordenen en een neutrale ruimte te creëren waarbinnen de deelnemers elkaars drijfveren kunnen bespreken. Hierdoor ontstaat meer duidelijkheid, komen de echte belangen op tafel en kunnen betere keuzes worden gemaakt.

Een mediationtraject* bij het CvC bestaat uit de volgende stappen:

  • Startfase: de deelnemers en de mediator maken concrete afspraken over de te volgen procedure. Een gezamenlijke intake of een individueel eerste gesprek is allebei mogelijk.
  • Exploratiefase: De deelnemers gaan met een open houding in een veilige setting onderzoeken wat er speelt en wat onderliggende belangen zijn. De onderhandelingsbereidheid en onderhandelingsruimte worden vergroot, waardoor er meer kans is op een oplossing.
  • Onderhandelingsfase: De deelnemers ontwikkelen samen met de mediator concrete en werkbare opties voor een oplossing.
  • Afsluitingsfase: Uit de mogelijke opties wordt de meest passende oplossing uitgewerkt tot een bindende overeenkomst om het conflict te beëindigen.

Goed om te weten
Bij het CvC werken we volgens de methodiek van de faciliterende mediation. Dit houdt  in, dat de mediator en partijen zelf sturing hebben op het proces en dat de inhoud van de kwestie geheel bij partijen ligt Deze methode wordt ondersteund door het beroepsregister van erkend mediators (MfN register).

HOE LANG DUURT EEN MEDIATIONTRAJECT?

open

De duur van een mediationtraject is afhankelijk van het aantal betrokken personen en de complexiteit van het conflict. Soms kan een geschil al na één bijeenkomst worden afgerond. Meestal zijn er ongeveer drie gezamenlijke sessies nodig. Tussen de gesprekken zitten pauzes die – afhankelijk van de agenda’s van de deelnemers – variëren van drie dagen tot meerdere weken. Als de bijeenkomsten snel na elkaar plaatsvinden, kan de mediation binnen een paar weken worden doorlopen. Ook kunnen partijen kiezen voor een eendaagse mediation als dat wenselijk is.

NEXTLEVEL MEDIATION

open

Het CvC is trekker en 1 van de grondleggers van Nextlevel Mediation: een werkwijze waarbij aan het begin van het traject wordt afgesproken dat er binnen een bepaalde periode een einde komt aan het conflict. Ofwel volledig via mediation, ofwel – als er aan het eind nog geschilpunten over zijn – door het inschakelen van (niet) bindend adviseurs, arbiters of de kantonrechter.

KOSTEN

open

De kosten per mediation verschillen. Dat hangt af van de complexiteit van het geschil, de duur van het mediationtraject, en het uurtarief van mediator. Ideële organisaties kunnen korting krijgen.

GA IN GESPREK MET ONZE MEDIATORS

Bent u op zoek naar een mediator? Wij begrijpen dat u vast nog vragen hebt

Blog

5 tips voor een moeilijk gesprek

Blog

Systemisch waarnemen bij Mediation

XS SM MD LG XL XXL