Skip to main content
Mediator, trainer

Frederique van Zomeren

Frederique van Zomeren is een senior mediator die door een combinatie van doelgerichtheid en het verbinden op mens en inhoud effectieve oplossingen tot stand weet te brengen in uiteenlopende conflicten.

Opgeleid als jurist aan de Universiteit van Amsterdam/University of Essex, werkte Frederique eerder als adviseur en internationaal onderhandelaar bij de EU en VN.  Op complexe thema’s in uitdagende samenwerkingsverbanden weet ze de verbinding te maken, het menselijk kapitaal te benutten en tot duurzame resultaten te komen.

Sinds 2005 is Frederique actief als mediator. Als partner bij HAvZ Mediation en medeoprichter van DoeDemocratie.nu heeft zij ruime ervaring met mediation in de publieke en private sector, ook internationaal, en met het faciliteren van dialoog. Per september 2022 is Frederique tevens benoemd als Ombudsman Zorgverzekeringen. Ze werkte voor de medische sector, maatschappelijke organisaties, de culturele sector, het MKB, verschillende multinationals, brancheorganisaties, onderwijs, familiebedrijven en overheden. Haar voornaamste aandachtsgebieden zijn arbeid, zakelijke en maatschappelijke samenwerkingsverbanden (maatschappen, teams, raden van bestuur, OR, directies) zowel binnen als tussen bedrijven, organisaties en overheden. Als herstelmediator wordt ze ook ingezet in ernstig geëscaleerde conflicten en bij mediation in strafzaken. Ze is MfN-registermediator en aangesloten bij de Rechtbank Noord-Holland.

Frederique draagt ​​actief bij aan de ontwikkeling en inbedding van alternatieve geschillenbeslechting door regelmatig te publiceren in vakliteratuur, media en podcasts. Frederique was jarenlang voorzitter van de Nederlandse Mediators Vereniging (NMv), de grootste beroepsvereniging van professionals in mediation, en bestuurder bij de Mediators Federatie Nederland (MfN).

 

 

 

 

 

 

XS SM MD LG XL XXL