Skip to main content

Accreditatie

MfN Accreditatie

Er zijn veel instituten die mediationopleidingen en –trainingen aanbieden. U kunt echter alleen toetreden tot het MfN-register wanneer u een erkende basisopleiding mediation heeft afgerond.

Met de door het MfN erkende basisopleiding van het Centrum voor Conflicthantering bent u er zeker van dat u op adequate wijze wordt voorbereid op de uitoefening van het beroep van mediator. Dat wil zeggen dat u wordt opgeleid tot een algemeen mediator. Door na afronding van uw basisopleiding een of meerdere leerlijnen te volgen, kunt u  zich verder ontwikkelen tot een gespecialiseerd mediator.

NIP

Daarnaast is onze Medationopleiding en de training Specialisatie tot Mediator in Strafzaken geaccrediteerd door het Nederlands Instituut Psychologen (NIP)

CRBKO

Het Centrum voor Conflicthantering is inschreven in het CRKBO-register en voldoet hiermee aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor BTW-vrijstelling.

INTERNATIONAL MEDIATION INSTITUTE

Het International Mediation Institute (IMI) is een inititatief om mediation wereldwijd te promoten. De internationale standaarden van IMI garanderen kwaliteit en transparantie. Directeur en mediator van het CvC, Linda Reijerkerk is erkend IMI mediator.

NOBCO

Onze leergang tot oplossingsgericht coach is NOBCO geaccrediteerd. Met onze oplossingsgerichte methode van coachen, onderscheiden we ons van alle andere coachopleidingen.

NRTO

Het Centrum voor Conflicthantering heeft een lidmaatschap bij NRTO. Momenteel zijn wij bezig met het NRTO keurmerk.
Hier vind je de link naar de NRTO gedragscodes waar wij als opleider aan moeten voldoen.

XS SM MD LG XL XXL