Skip to main content

Klachtenprocedure

Indien u een klacht  heeft dient u dit schriftelijk aan ons door te geven door middel van onderstaand klachtenformulier:

Klachtenformulier

De doelstelling van de klachtenprocedure is het onderzoeken, beoordelen en toezien op de afhandeling van klachten van cliënten of opdrachtgevers over medewerkers en/of trainers die namens het Centrum voor Conflicthantering worden ingezet bij de Mediationopleiding, Specialisatieopleidingen en het PE-aanbod. 

Klachten kunnen betrekking hebben op:

  1. het handelen of nalaten van de CvC medewerker/trainer bij de uitvoering van de opleiding of training, in het bijzonder met betrekking tot de gedragscode van het Centrum voor Conflicthantering  
  2. financiële geschillen voortvloeiende uit de tussen de klager en de met het CvC gesloten overeenkomst.

Het doel van de klachtenprocedure is allereerst herstel van de verhoudingen tussen de klager en de medewerker/trainer van het CvC op wie de klacht betrekking heeft. Aangezien het Centrum voor Conflicthantering een systematische evaluatie van klachten beschouwt als een bijdrage aan de kwaliteit van de dienstverlening van de aangesloten trainers, is in de tweede plaats het nauwkeurig verzamelen en registreren van binnengekomen klachten door de Klachtencommissie doel van de klachtenprocedure.

Uw klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van de klacht, dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke klachtencommissie. De uitspraak van de klachtencommissie, is voor het CvC bindend. Eventuele consequenties worden binnen 14 dagen afgehandeld.

Klachten en wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard.

MELDEN VAN EEN KLACHT

Directeur = directeur
Algemeen manager = AM
Office manager = OM

Schriftelijke melding klacht

Wanneer het klachtenformulier is ingestuurd, voorziet de AM het formulier van een registratienummer en zet de datum van ontvangst op het formulier. AM maakt dossier aan, doet origineel formulier in dossiermap en stelt de directeur op de hoogte van het klachtenformulier.  AM stuurt een bevestigingsbrief namens de directeur.

Binnen 7 werkdagen na het versturen van de bevestigingsbrief neemt de directeur telefonisch contact op met de klager. De directeur zorgt voor afhandeling van de klacht, neemt telefonisch contact op met de wederpartij en is verantwoordelijk voor de voortgangscontrole van de klachtenafhandeling. Indien binnen 4 weken blijkt dat nader onderzoek wenselijk is, dan zullen wij u daar schriftelijk van op de hoogte stellen. En naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek, trachten af te handelen naar tevredenheid.

KLACHTENCOMMISSIE

De klachtencommissie bestaat uit:

Extern voorzitter:  Mr. Hans Slooijer

Interne leden: Drs. Linda Reijerkerk

XS SM MD LG XL XXL