Skip to main content

ARBEIDSMEDIATION

Samen oplossingen zoeken

Een verstoorde arbeidsrelatie kan grote gevolgen hebben op zowel zakelijk als persoonlijk vlak. Arbeidsmediation helpt bij vastgelopen situaties op de werkvloer en kan (verdere) escalatie voorkomen. Denk aan:

Meer informatie

Investeren in de relatie

open

Steeds meer organisaties kiezen ervoor om geschilpunten op te lossen via mediation. Het is namelijk veel effectiever om te investeren in de relatie en geschillen zodanig op te lossen, dat medewerkers zich verbonden blijven voelen met de organisatie.

Vrijwillige deelname

open

Vaak is de afdeling HR betrokken bij het inschakelen van een mediator. Zeker als de organisatie de kosten betaalt. Maar dat hoeft niet. Iedereen kan voorstellen om in een arbeidsconflict een mediator in te schakelen. Uitgangspunt is wel, dat alle partijen vrijwillig meedoen.

Voorbeelden

open

Twee collega’s hebben een conflict over de taakverdeling, waarbij de een vindt dat hij steeds vervelende klusjes moet opknappen. In een mediation bespreken ze de ergernissen over en weer en komen ze tot nieuwe, duurzame afspraken.

Een leidinggevende vindt dat een medewerker haar negeert. De medewerker vindt dat de leidinggevende hem te weinig ruimte laat. In de mediation komen ze tot nieuwe afspraken.

Een team werkt niet goed samen en ze schakelen een mediator in om dit vlot te trekken. In een aantal sessies worden verschillende patronen duidelijk. Op basis hiervan herdefiniëren de teamleden de samenwerking.

Werkwijze arbeidsmediation

open
  • Er vinden aparte intakegesprekken plaats met alle betrokkenen.
  • De deelnemers tekenen een mediationovereenkomst waarin ze afspreken hun uiterste best te doen om het geschil via mediation op te lossen.
  • Gemiddeld vinden er 2 of 3 gezamenlijke gesprekken plaats van elk 2 of 2,5 uur.
  • Van elke gesprek wordt een procesverslag gemaakt.
  • Alles is vertrouwelijk.
  • De mediation wordt afgerond met een juridisch bindende overeenkomst tussen de betrokkenen. De uitkomsten kunnen o.a. zijn: nieuwe afspraken in een verbeterde samenwerking, afscheid nemen van elkaar, detachering, en alle varianten die daarop mogelijk zijn.

Waarom kiezen voor cvc?

Het Centrum voor Conflicthantering is de grondlegger van mediation in Nederland en heeft meer dan 25 jaar ervaring in het werkveld. Onze arbeidsmediators bezitten kennis op juridisch, psychologisch, financieel en fiscaal gebied. Allen zijn geregistreerd bij het MfN (en vaak ook bij NIPNOVAIMI, IAM, WWLegal).

Onze coachende manier van werken zorgt ervoor dat deelnemers zich gesteund voelen en daardoor meer in staat zijn om met elkaar tot een oplossing te komen. Mediation draait om het maken van verbinding. Daarnaast houden onze mediators de zakelijke aspecten ook in de gaten, zoals een eventuele ontslagvergoeding, WW-rechten, opzegtermijnen, en concurrentiebedingen. Conflictmanagement systemen CMS.

Weet u dat onderzoek uitwijst dat een arbeidsconflict gemiddeld € 50.000 kost?  En wist.u dat u met de invoering van een conflictmanagement systeem in uw organisatie of bedrijf veel geld kunt besparen? Wilt u meer weten van CMS, mail dan naar mediation@cvc.nl.

Blog

Een moeilijk gesprek voeren? gebruik onze 5 tips!

XS SM MD LG XL XXL