Skip to main content
Blog

Afscheid van eerste ‘mediationprofessor’ in Nederland

ga terug naar het overzicht

Met ingang van 1 april 2017 werd dr. mr. Dick Allewijn voor een periode van drie jaar aangesteld als bijzonder hoogleraar Mediation bij de juridische faculteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam (VU) voor een dag in de week. De Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en het Centrum voor Conflicthantering (CvC) zijn de dragende instellingen van deze leerstoel. De eerste benoeming van de ‘mediationprofessor’ in Nederland is nu na drie jaar ten einde. Maar we gaan door!

Activiteiten

De activiteiten van de bijzonder hoogleraar waren bij zijn aanstelling zowel het inbedden van mediation in het universitair onderwijs door het doceren aan juridische masterstudenten, als ook het vervullen van een boegbeeldfunctie voor mediation in Nederland. Het bevorderen van het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van mediation en aandacht voor de maatschappelijke functie van mediation vormden de twee andere speerpunten in het profiel van de bijzonder hoogleraar.

In zijn tijd als bijzonder hoogleraar publiceerde Dick Allewijn verschillende artikelen.

Dankwoord

Wij zijn Dick Allewijn zeer dankbaar voor de samenwerking en voor zijn bijdragen aan de (ontwikkeling van) mediation in de ruimste zin van het woord. Daarbij spreken wij meteen ook de wens uit dat hij zijn expertise met de wereld blijft delen. Als oud bestuursrechter en MfN- registermediator kon Dick Allewijn als geen ander het boegbeeld zijn die het recht en de mediation met elkaar in verbinding bracht. In zijn oratie in 2018 met de titel ‘Tussen recht en vrede: mediation in de responsieve rechtstaat’ sprak hij dan ook de volgende inspirerende woorden:

“Bruggen bouwen tussen recht en mediation, op zoek naar the best of both worlds. Een mooie taak voor iemand als ik, die in beide domeinen met hartstocht heeft gewerkt en beschouwd.

The best of both worlds: dat is een rechtmatige oplossing van conflicten die door beide partijen als rechtvaardig kan worden aanvaard. Zodat de kans op rancune in de onderstroom beperkt wordt gehouden. Dat dient niet alleen het recht, maar ook de vrede”. 

Toekomst leerstoel

Het belang van mediaton binnen het onderwijs, de wetenschappelijke ontwikkeling en daarnaast de inbedding en bevordering van deze vorm van conflictoplossing binnen onze samenleving verdient blijvende aandacht. De VU en de dragende instellingen hebben daarom gezamenlijk besloten dat de leerstoel wordt gecontinueerd. Er zijn voorbereidingen getroffen die noodzakelijk zijn voor de werving en selectie van een opvolgend hoogleraar aan de VU. Wanneer de vacature openbaar is, informeren wij u nader.

Naar boven
XS SM MD LG XL XXL