Skip to main content
Blog

‘Als ík me anders opstel in een gesprek, reageert de ander ook heel anders’

ga terug naar het overzicht
‘Als ík me anders opstel in een gesprek, reageert de ander ook heel anders’

Erik van Sambeeck, financieel adviseur bij de gemeente Eersel, over de training Conflictvaardigheden

Bij de gemeente Eersel krijgen alle nieuwe collega’s een incompany training Conflictvaardigheden aangeboden. In deze training worden medewerkers van verschillende afdelingen bewust samen in één groep geplaatst: baliemedewerkers, vergunningverleners, beleidsadviseurs. Onlangs deed financieel adviseur Erik van Sambeeck mee. Hij ging er sceptisch in, maar kwam er laaiend enthousiast weer uit.

In de training Conflictvaardigheden leer je vaardigheden die je kunt inzetten om conflicten te voorkomen, of om bestaande conflicten duurzaam en efficiënt op te lossen. Van Sambeeck vindt de naam “Conflictvaardigheden” voor deze training ietwat ongelukkig gekozen. ‘Ik deinsde daar in het begin een beetje voor terug: hoezo conflict? Ik heb nooit conflicten! Het gaat in deze training veel meer over gespreksvaardigheden. Hoe ga je een goed gesprek aan met mensen. Hoe kun je sturing geven aan een gesprek? En hoe ga je om met eventuele emoties van jezelf of die van je gesprekspartner, om mogelijke conflicten te voorkomen. Het is echt super leerzaam. Voor iedereen.’

De gedifferentieerde groepssamenstelling vond Erik bovendien erg prettig. ‘Nu ik die training heb gevolgd, heb ik beter inzicht in de werkzaamheden van mijn collega’s en meer begrip voor de lastige situaties waarin zij af en toe in verzeild kunnen raken. Andersom werkt het ook: ik heb het gevoel dat er meer begrip is gekomen voor mijn werk en de dingen waar ik tegenaan loop.’ Erik heeft in zijn werk weinig tot geen rechtstreeks contact met burgers. Maar ook hij voert af en toe lastige gesprekken. Bijvoorbeeld als een collega een plan heeft voorbereid dat aan de gemeenteraad moet worden voorgelegd. Daar zit altijd een kostenplaatje bij. Het is de taak van de financieel adviseur om deze te bekijken, door te rekenen en te beoordelen. ‘Ik kan dan heel bot meteen zeggen: “Nee, dat past niet in de begroting”. Maar ik kan het gesprek ook anders aanvliegen: eerst luisteren, samenvatten en goed doorvragen. En dan niet vanuit de inhoud of onderbuik reageren, maar op procesniveau. De uitkomst verandert niet altijd, maar mijn gesprekpartner voelt zich in zo’n gesprek uiteindelijk wel beter gehoord. En zal mijn oordeel en advies dan ook eerder accepteren.’

‘Ik kan deze training iedereen aanraden’, zegt Erik. ‘Ik heb zo veel handvatten gekregen om een gesprek beter vorm te geven. En ik vind het bijzonder om te merken dat als ik me anders opstel, dat mijn gesprekspartner ook anders reageert, zich anders gedraagt. Ik ben dus zelf in control, kan zelfs houding en gedrag van de ander sturen! Dat is een geheel nieuwe ervaring.’ De training werd afgesloten met een casus uit de praktijk die samen met een acteur is uitgewerkt. ‘Toen bleek pas hoe lastig het is om het geleerde ook daadwerkelijk toe te passen. De acteur was heel serieus, maakte het me behoorlijk moeilijk. Maar ja, daar leer je wel het meeste van. Nu, een half jaar na dato, zou ik heel graag nogmaals zo’n casus met een acteur willen doen. Eens kijken hoe ver ik nu gevorderd ben!’

Zoals met het aanleren van nieuwe vaardigheden meestal het geval is, moet je ook met gespreksvaardigheden continue alert zijn om niet terug te vallen in oud gedrag. Bij de gemeente Eersel helpen de oud-deelnemers elkaar om alert te blijven. Op tafel staan bijvoorbeeld informatieve tafelkaarten met teksten die medewerkers helpen herinneren aan de LSD-methode: Luisteren, Samenvatten, Doorvragen. Zo blijven de vaardigheden actueel. De effecten van het toepassen van de geleerde vaardigheden ondervindt Erik Van Sambeeck regelmatig. Hij noemt dat “het behalen van kleine succesjes”. Zo vertelde hij dat er van de week nog een collega binnenkwam met een onhaalbaar plan. ‘Ik voelde bij mezelf en bij mijn collega al meteen een negatieve houding, maar ben met de geleerde technieken bewust anders het gesprek ingegaan. Als ik dat niet had gedaan, was het gesprek heel anders verlopen!’

Het Centrum voor Conflicthantering verzorgt sinds 2009 de trainingen Conflictvaardigheden voor de gemeente Eersel. Deze trainingen zijn volledig aangepast aan de eisen en verwachtingen van de gemeente. Alle nieuwe medewerkers krijgen verplicht de basistraining. Vervolgens kunnen medewerkers vrijwillig een opfris- of verdiepingstraining volgen.

Heeft u ook interesse om trainingen Conflictvaardigheden of Gespreksvaardigheden in uw gemeente aan te bieden? Kijk dan op www.cvc.nl/maatwerk voor meer informatie, of bel direct met Roline Palmer op tel. 023-532 31 96

Naar boven
XS SM MD LG XL XXL