Skip to main content
Blog

Corine de Jong: ‘Mediation is een serieus beroep geworden’

ga terug naar het overzicht

Als mediator wilt u het meeste uit uw praktijk halen en uw cliënten de beste match bieden. Daarvoor is een focus belangrijk. Hoe dit te creëren? Specialiseer u bijvoorbeeld in een specifiek mediation gebied en onderscheid uw praktijk door deskundigheid. Voor dit artikel spraken wij Corine de Jong, zij ontwikkelde de Specialisatie tot Arbeidsmediator in samenwerking met het Centrum voor Conflicthantering.

Corine, je bent al vele jaren actief als mediator in arbeidszaken. Wat trok je hier in eerste instantie in aan?

Inmiddels ben ik 25 jaar werkzaam als mediator. Hiervoor was ik al trainer in communicatieve vaardigheden, naast mijn werk als advocaat. Ik ben nooit een procestijger geweest, juist meer oplossingsgericht. Mediation bood mij een mooie synthese, een combinatie tussen een focus op gedragsverandering én analytisch werken.

Werd, 25 jaar geleden, begrepen wat mediation inhield?

Nee, toen ik net startte, hoorde ik vaak de opmerking, ‘wat, meditatie?’. Mediation was totaal onbekend in de bestuurs- en sociaalzekerheidsrechtpraktijk waarin ik werkzaam was (in het familierecht was men er al iets meer van op de hoogte). Men snapte niet wat ik deed. Het is prachtig dat met vereende krachten mediation in ca. 20 jaar zo sterk op de kaart is gezet. Mediation is nu niet meer weg te denken uit de rechtspraktijk. Het is een serieus beroep geworden.

In 2003 stopte je met het aannemen van ‘partijdige’ zaken, wat deed jou hiertoe besluiten?

In mijn werk als advocaat was ik druk met jarenlange procedures waarin mensen moesten bewijzen dat zij niet konden werken, dat is natuurlijk niet gezond voor een cliënt. Mediation is juist gericht op het tegenovergestelde: mensen empoweren en weer regie over hun leven laten nemen. Voor mijn gevoel moest ik een keuze maken tussen deze twee werelden. Dit is mediation geworden. Dit was, zeker in het begin, best spannend. Met name de vraag of ik hiervan zou kunnen leven. Maar het is mij altijd gegund, ik kreeg veel zaken van collega-advocaten doorverwezen. Binnen korte tijd had (en heb) ik een volle praktijk met mediations. Mensen waarderen het als je serieus een keuze kunt maken en professioneel voor je vak gaat.

Hoe is de houding van advocaten jegens mediation, in jouw ogen, de afgelopen jaren ontwikkeld?

Mediation heeft echt een plek gekregen in de rechtspraktijk. Rechters verwijzen naar mediation en advocaten zijn dit meestal zelfs vóór. Zij verwijzen naar een mediator en nemen soms deel aan de mediation. Als er dan toch een procedure volgt, kan worden gesteld dat er alles aan is gedaan om die te voorkomen. Dat wordt gewaardeerd, dit is ook terug te zien in jurisprudentie.

Als mediator én advocaat, ken jij het fijne van beide werelden. Wat kunnen advocaten leren van mediation?

Vele mediation technieken zijn bruikbaar voor advocaten. Via mediationvaardigheden kun je achterhalen welke drijfveren een rol spelen voor de cliënten en wederpartijen. Dat helpt om een oplossing vinden die voor alle betrokkenen werkt. De “moderne advocaat” is specialist conflicthantering, stelt een conflictdiagnose en bepaalt samen met de cliënt welke weg (overleg/ mediation/ procederen) de beste kans biedt voor een oplossing. Mediation is één van de wegen die de cliënt in kan slaan. De advocaat kan hier alleen gedegen over adviseren als hij of zij op de hoogte is van de werking van mediation.

En wat betreft mediators, waar ligt volgens jou de grootste lering voor hen?

Voor veel mediators is het lastig om aan de juiste cliënten te komen en naamsbekendheid op te bouwen. Daarom is het belangrijk om je te specialiseren. Bijvoorbeeld via een Specialisatie tot Arbeidsmediator. Hiermee kun je je sterker positioneren en onderscheiden. Je bent dan niet de ‘huisarts mediator’ maar de specialist. Ik zie om mij heen én ervaar zelf dat dit werkt. Het draait natuurlijk niet alleen om de positionering. Je mediatorschap een nieuwe boost geven, “goed in de materie zitten”, greep op het proces en op de valkuilen in een specifiek aandachtsgebied hebben, geeft zelfvertrouwen en werkplezier!

Mensen waarderen het als je serieus een keuze kunt maken en professioneel voor je vak gaat.

Wat voor zaken zie jij als arbeidsmediator vooral voorbijkomen?

De zaken zijn heel divers. Denk aan problemen tussen collega’s onderling, pestgedrag of het disfunctioneren van een werknemer. Het zijn overigens niet alleen werkgevers en/of werknemers die mij benaderen. Er komen ook zaken via bedrijfsartsen binnen, met het oog op de re-integratie van werknemers, of via HR-afdelingen. Het gaat er in deze vastgelopen situaties echt om dat je oog hebt voor de belangen van de twee betrokken partijen. Als je deze bespreekbaar maakt en ervoor zorgt dat men elkaar hoort én dat men zich gehoord voelt, dan kan er meer begrip en daardoor “beweging” ontstaan.

Vanuit jouw expertise heb jij samen met het Centrum voor Conflicthantering de Specialisatie tot Arbeidsmediator ontwikkeld. Wat zou jij mediators, die nog twijfelen over het specialiseren in arbeidszaken, willen meegeven?

Allereerst: het werken aan je eigen vaardigheden levert altijd veel plezier op. En als jij als mediator je praktijk wilt opbouwen, dan loont het om een focus te hebben op een specifiek mediation gebied en daar echt voor te gaan. Dit levert uiteindelijk werk op.

Deze specialisatie is uitermate geschikt voor de mediator die zich wil specialiseren, in dit geval in arbeidszaken. Het is een actieve opleiding met een duidelijke leerlijn. We volgen de gang van de mediation en werken aan de vaardigheden die in die specifieke fase nodig zijn. We sluiten aan bij de kennis en ervaring van de deelnemers en bouwen daar op voort. Doorgaans werken wij met een klein gezelschap waardoor er voor alle deelnemers veel tijd en aandacht is. Van de acht dagdelen, wordt 1 dagdeel gewijd aan de inhoud van het arbeidsrecht en re-integratie en arbeidsongeschiktheid.


Aanmelden voor de Specialisatie Arbeidsmediator?

Heeft u interesse in een verdiepingsslag en wilt u meer weten over arbeidsmediation? Leer alles in de opleiding Specialisatie Arbeidsmediaton. Onder andere Corine de Jong is uw docent.


 

Naar boven
XS SM MD LG XL XXL