Skip to main content
Blog

Infoblad Mediation in Strafzaken 3 2017

ga terug naar het overzicht

Voorwoord Infoblad MiS

door: Judith Uitermark, Landelijk Coördinator Mediation in Strafzaken, tevens strafrechter in de rechtbank Noord-Holland

 

Eind 2013 zijn we gestart met het aanbieden van Mediation in Strafzaken (MiS). Na bijna 5 jaar van pionieren, innoveren en organisatorisch inbedden, loopt de verwijzingspraktijk erg goed. Dankzij de steun van bijna de gehele Tweede Kamer voor het amendement van D66-Kamerlid Maarten Groothuizen en PvdA-Kamerlid Attje Kuiken is voor MiS in 2018 één miljoen euro beschikbaar. Dat rechters en officieren daarmee worden voorzien van een bruikbaar instrument, blijkt wel uit het feit dat zij in de eerste vijf maanden maar liefst 650 strafzaken verwezen naar de mediationbureau’s. In 2017 waren dat over het gehele jaar 950 zaken. Ook nu weer zien we dat de gestarte mediations meestal slagen; vorig jaar was dat 76,5 % en dit jaar is dat tot nu toe 76,8%. Over maatschappelijk effectieve rechtspraak gesproken!

Ongeveer de helft van de zaken betreft mishandeling en geweldpleging, gevolgd door vernieling, bedreiging en diefstal. Daarbij kan het gaan om mensen die elkaar kennen en met elkaar door moeten (burenruzies) maar geregeld kennen partijen elkaar ook helemaal niet (uitgaansgeweld). Ook in zwaardere strafzaken wordt mediation goed ingezet. Zo werden in de eerste vier maanden 16 verkeerszaken verwezen, waar veelal sprake was van zwaar letsel en 15 zaken waarin sprake was van huiselijk geweld. Op pagina 3 treft u een overzicht van de verdere cijfers aan. Graag hadden we ook laten zien dat er steeds vaker jeugdzaken instromen, maar het registratiesysteem heeft dat kenmerk niet standaard geregistreerd. De medewerkers van de mediationbureaus geven dat echter wel aan en zij geven geregeld op verzoek voorlichting aan belangrijke partners in de jeugdstrafrechtketen.

In deze 3e editie van het Infoblad hebben we weer ons best gedaan om een mix te maken van een aantal goede voorbeeldcasussen en een kijkje achter de schermen te geven, zoals afwegingen die een officier van justitie maakt bij het verwijzen van een verkeerszaak, dat er belangrijke verschillen bestaan tussen spreekrecht en mediation en leest u hoe strafrechtadvocaat Peter Plasman aankijkt tegen MiS. In zijn prikkelende gastcolumn raakt hij een belangrijk punt; de beeldvorming. Tot nu toe heeft de inhoud steeds centraal gestaan en daarin zijn we denk ik goed geslaagd. Het imago en de beeldvorming hebben nu aandacht nodig. Die uitdaging neem ik graag aan. Maar de naam MiS veranderen? Wat mij betreft niks mis met MiS! Al klinkt Crime Damage Control lekker stevig.

>> Het hele Infoblad Mediation in Strafzaken nr. 3-2017 kunt u downloaden.

Naar boven
XS SM MD LG XL XXL