Skip to main content
Blog

Insights into Alternative Dispute Resolution – een onderzoek door CPR en CEDR

ga terug naar het overzicht

Het Amerikaanse Institute for Conflict Prevention and Resolution (CPR) en het Engelse Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) zijn ’s werelds toonaangevende organisaties op het gebied van Alternative Dispute Resolution (ADR). Zij werken nauw samen en lieten afgelopen 12 maanden onderzoek doen naar de “stand der ontwikkeling” en de verschillen in de hedendaagse benaderingen in zakelijke geschiloplossingen, waaronder Business Mediation.

Op 4 april verscheen hun inzichtenrapport dat wij als Centrum voor Conflicthantering met grote interesse hebben gelezen en graag met u willen delen.

Het inzichtenrapport geeft een samenvatting van twee studies die afgelopen 12 maanden bij beide organisaties gedaan zijn:

  1. een survey onder een dwarsdoorsnede van leden en contacten (voornamelijk grote bedrijven) van CPR naar hun ervaringen en opvattingen ten opzichte van alternatieve geschiloplossing
  2. een aparte survey gehouden door CEDR onder ervaren commercial mediators uit zowel de US als de UK, om hun ervaringen en zienswijzen hierover na te gaan.

Uit het rapport komt naar voren dat onderhandelen veruit de meest gebruikte methode is om kwesties in een vroeg stadium op te lossen, arbitrage en mediation worden veelal proactief ingezet voor het vinden van oplossingen en om een (dreigend) conflict te hanteren. Hoe dan ook, het inzichtenrapport laat ook zien dat er nog genoeg terreinen zijn, waar mogelijke hindernissen voor de toepassing van mediation en/of arbitrage, nader onderzocht moeten worden.

In totaal zijn er voor het onderzoek van CPR en CEDR 90 personen ondervraagd en op basis van hun antwoorden is het inzichtenrapport tot stand gekomen. Hoewel dit aantal lang niet genoeg is om hieruit statistisch significante resultaten uit te halen, geeft het wel een aantal interessante en bruikbare inzichten in de plek die arbitrage en mediation momenteel heeft binnen de zakelijke markt.

Wilt u meer lezen? De uitgebreide samenvatting van het rapport is te downloaden via onderstaande link.

Insights into Alternative Dispute Resolution

Naar boven
XS SM MD LG XL XXL