Skip to main content

Hoe ziet het mediationtraject eruit?

Mediation is een gestructureerd proces dat betrokkenen helpt om constructieve oplossingen te vinden voor hun conflicten. In deze blog zullen we het mediationtraject stap voor stap uitleggen, zodat je een duidelijk beeld krijgt van wat je kunt verwachten wanneer je voor mediation kiest. 

Stap 1: Initiatie en kennismaking 

 

Het mediationtraject begint wanneer de betrokken partijen besluiten om mediation te proberen. Dit kan op eigen initiatief zijn of op aanbeveling van een rechtbank, advocaat, of een andere derde partij. De eerste stap omvat meestal: 

Contact met een mediator: De partijen selecteren een mediator of krijgen er een toegewezen, afhankelijk van de situatie. 

Intakegesprek: De mediator organiseert een intakegesprek waarin de betrokkenen worden voorgesteld aan het mediationproces en de procedures worden uitgelegd. Eventuele vragen of zorgen worden besproken. Een intakegesprek wordt vaak 1 op 1 gevoerd met de mediator, zonder de andere partij. Vanzelfsprekend heeft de mediator ook een intakegesprek met de andere partij. Voor beide intakegesprekken geldt geheimhouding door de mediator.  

 

Stap 2: Verklaring van informed consent 

 

Voordat het mediationproces begint, moeten alle betrokken partijen een verklaring van informed consent ondertekenen. Hierin bevestigen ze hun vrijwillige deelname aan het proces en hun begrip van de mediatieprincipes. 

 

Stap 3: Probleemidentificatie en agenda vaststellen 

 

Tijdens de eerste mediationbijeenkomst identificeert de mediator de kernproblemen en helpt hij de betrokkenen bij het vaststellen van een agenda voor de gesprekken. Dit omvat het bepalen van de onderwerpen die moeten worden besproken en de prioriteiten. 

 

Stap 4: Gesprekken en onderhandelingen 

 

Met de agenda in de hand beginnen de eigenlijke mediationgesprekken. Deze gesprekken worden vaak gevoerd in een gestructureerde, maar informele sfeer. De mediator faciliteert de communicatie tussen de betrokken partijen en helpt hen om standpunten te delen, belangen te begrijpen en mogelijke oplossingen te verkennen. Onderhandelingen vinden plaats om tot een overeenkomst te komen. 

 

Stap 5: Overeenkomst bereiken 

 

Na één of meerdere bijeenkomsten kunnen de betrokken partijen tot een overeenkomst komen. Deze overeenkomst is vaak schriftelijk en beschrijft de afspraken en oplossingen die zijn bereikt tijdens de mediation. De overeenkomst is meestal bindend voor alle partijen. 

 

Stap 6: Afronding en implementatie 

 

Nadat de overeenkomst is bereikt, sluit de mediator het mediationproces af. De betrokken partijen zijn nu verantwoordelijk voor de implementatie van de overeenkomst. In sommige gevallen kan de mediator helpen bij het opstellen van een plan voor implementatie en follow-up. 

 

Stap 7: Evaluatie en follow-up (indien nodig) 

 

Na verloop van tijd kan het nuttig zijn om de voortgang van de overeenkomst te evalueren en eventuele problemen aan te pakken. Mediators kunnen betrokken blijven bij de follow-up en ondersteuning bieden indien nodig. 

 

Belangrijke overwegingen 

 

XS SM MD LG XL XXL