Skip to main content
Blog

Leergang Jurist van de toekomst: de noodzaak van effectieve conflicthantering en mediation

ga terug naar het overzicht

Op 30 oktober zijn de VU Law Academy en het Centrum voor Conflicthantering de nieuwe “Leergang Jurist van de toekomst: de noodzaak van effectieve conflicthantering en mediation” gestart. De eerste lichting Juristen van de Toekomst zal 29 januari 2019 afzwaaien.

Effectieve conflicthantering en mediation voor de juridische praktijk

Van juridische professionals wordt in toenemende mate een moderne rol als proactieve probleemoplosser verwacht, waarbij niet alleen juridische kennis en vaardigheden, maar ook andere competenties en creativiteit noodzakelijk zijn. Denk aan de jurist als mediator, de maatschappelijke effectieve rechter, de rechter als regierechter, conflictoplosser en verwijzer, de advocaat als conflictanalist (T-shaped advocaat, die naast diepgaande juridische kennis, ook kennis heeft over conflictmanagement), procesbegeleider en onderhandelaar, en de responsieve en oplossingsgerichte gemeenteambtenaar.

Doelgroep
De leergang is vooral bedoeld voor juristen die er niet alleen naar streven sterk te zijn in het juridisch metier, maar ook in de soft skills en de bredere kijk op conflicten, zodat zij hun clientèle adequater van dienst kunnen zijn en zo toegevoegde waarde bieden. Een aantal jaren ervaring in een eigen juridische werksituatie is daartoe gewenst.

De leergang is toegankelijk voor juristen, zoals advocaten, rechters, bedrijfsjuristen en ambtenaren binnen de (semi-)overheid en bij not-for-profit instellingen. Voor andere academici is de leergang toegankelijk wanneer aan de hand van het cv en eventueel intakegesprek met betrekking tot opleiding en werkervaring is vastgesteld dat deze juridisch academische leergang met goed resultaat kunnen volgen.

Voor meer informatie en inschrijven kunt u terecht bij de VU Law Academy

Naar boven
XS SM MD LG XL XXL