Skip to main content
Blog

Omgaan met emoties en conflicten in tijden van verlies

ga terug naar het overzicht

Mediation rondom het sterfbed is een waardevol instrument om conflicten te verminderen en te zorgen voor een vreedzame en ondersteunende omgeving tijdens deze moeilijke periode. Het kan helpen om de focus te leggen op de behoeften en wensen van de stervende persoon en zo een liefdevolle en respectvolle overgang mogelijk te maken.

Het sterfbed is een plek waar het leven eindigt, maar ook waar emoties en conflicten soms hun hoogtepunt bereiken. Het kan een tijd van diepe zorgen, verdriet en onbegrip zijn, waar familieleden en geliefden worden geconfronteerd met de realiteit van het naderende verlies. In deze blog bekijken we het belang van mediation rondom het sterfbed en hoe dit proces kan helpen bij het verminderen van conflicten en het bieden van emotionele ondersteuning in deze uiterst gevoelige periode.

De Uitdagingen rondom het sterfbed

In de periode rondom het sterven onderscheiden we een aantal momenten waarbij conflicten kunnen ontstaan:

– In de periode voor het onafwendbare einde, zoals conflicten rondom de duur en uitzichtloosheid van de langdurig zieke, de verzorging, etc.

– De periode kort voor het sterven. Zie hierbij de casus hieronder.

– In de periode na het sterven, waarbij er conflicten kunnen ontstaan over de nalatenschap, de bijzetting, etc.

Zoals gezegd kunnen er tijdens het sterfbed verschillende uitdagingen en aspecten van conflicten ontstaan:

1. Familiale conflicten: Familieleden kunnen verdeeld raken over zaken als medische beslissingen, financiële regelingen en nalatenschap. Oude spanningen kunnen naar boven komen, en onenigheid kan escaleren.

2. Emotionele stress: De naderende dood van een geliefde kan diepe emotionele stress veroorzaken. Angst, verdriet en woede kunnen leiden tot misverstanden en conflicten tussen familieleden.

3. Communicatiebarrières: Soms vinden mensen het moeilijk om hun gevoelens en gedachten te uiten, wat kan leiden tot onbegrip en frustratie.

Hoe mediation kan helpen

Mediation rondom het Sterfbed is een proces waarbij een neutrale derde partij, de mediator, wordt ingeschakeld om te helpen bij het oplossen van conflicten en het bevorderen van open communicatie. Hieronder staan wat voorbeelden hoe mediation kan bijdragen:

1. Faciliteren van communicatie: Een mediator kan een veilige omgeving creëren waarin familieleden vrijuit kunnen praten. Dit moedigt openheid en begrip aan.

2. Oplossen van conflicten: Mediators helpen bij het identificeren van de oorzaken van conflicten en werken samen met de betrokkenen om oplossingen te vinden die voor iedereen aanvaardbaar zijn.

3. Beheren van emoties: Mediators zijn getraind in het omgaan met emoties en kunnen helpen om gesprekken op een respectvolle en ondersteunende manier te voeren.

4. Respect voor de wensen van de stervende persoon: Mediation richt zich op het respecteren van de wensen van de stervende persoon, zowel wat betreft medische beslissingen, als wat betreft hun emotionele behoeften.

Hoe te beginnen met mediation rondom het sterfbed

Als u overweegt mediation rondom het sterfbed te gebruiken, zijn hier enkele stappen om te volgen:

1. Identificeer de behoefte: herken wanneer conflicten of communicatieproblemen escaleren en bemoeilijken in wat al een uitdagende tijd is. Onderzoek of de betreffende partijen ook willen proberen het op te lossen via mediation.

2. Zoek vervolgens een gekwalificeerde mediator: kies een mediator met ervaring in familiezaken en/of een mediator met inzicht in de complexiteit van sterfbedsituaties die de CvC-opleiding Mediation rondom het Sterfbed© heeft gevolgd.

3. Breng betrokkenen samen: stel een bijeenkomst in waarbij alle betrokkenen aanwezig kunnen zijn.

4. Bepaal de doelstellingen: bespreek wat u hoopt te bereiken met mediation, zoals het verminderen van conflicten, het verbeteren van de communicatie of het nemen van belangrijke beslissingen.

5. Begin het mediationproces: De mediator zal de gesprekken leiden en de betrokkenen aanmoedigen om te praten en naar elkaar te luisteren.

6. Werk aan oplossingen: samen met de mediator kunt u werken aan het vinden van oplossingen die voor iedereen acceptabel zijn.

Mediation rondom het sterfbed is een waardevol instrument om conflicten te verminderen en te zorgen voor een vreedzame en ondersteunende omgeving tijdens deze moeilijke periode. Het kan helpen om de focus te leggen op de behoeften en wensen van de stervende persoon en zo een liefdevolle en respectvolle overgang mogelijk te maken.

Een Delicate Dans van Emoties: Een Conflict Rondom het Sterfbed

(Fictief verhaal, gebaseerd op waargebeurde situatie)

Het sterfbed van een geliefde is een van de meest emotioneel beladen periodes die een familie kan doormaken. Tijdens deze intense en fragiele tijd kunnen conflicten ontstaan, zelfs tussen mensen die anders hechte banden delen. In dit blogartikel zullen we een fictief verhaal verkennen (op basis van een echt gebeurde situatie) dat een conflict rondom het sterfbed van een dierbare beschrijft, met debedoeling om inzicht te bieden in hoe zulke situaties kunnen ontstaan en hoe ze mogelijk kunnen worden aangepakt.

Het verhaal van familie De Vries

Familie De Vries, bestaande uit drie volwassen kinderen – Anna, Tom en Lisa – bevond zich in een moeilijke situatie. Hun vader, Henk De Vries, was al geruime tijd ernstig ziek en bevond zich nu in de laatste fase van zijn leven. De familie had altijd een sterke band gehad, maar de spanningen begonnen toe te nemen naarmate Henks gezondheid verslechterde.

Het conflictpunt: Het belangrijkste conflict draaide om de medische beslissingen voor hun vader. Anna, die verpleegster was, geloofde dat de medische behandelingen moesten worden voortgezet om haar vader te redden, terwijl Tom en Lisa vonden dat het beter was om hem comfortabel te houden en te laten gaan. Dit leidde tot dagelijkse discussies en spanningen in het ziekenhuis. Zij besloten daarop om een mediator in te schakelen om hun verschillen op te lossen.

Mediation interventie: Op aanraden van het ziekenhuispersoneel schakelde de familie een mediator in om hen te helpen bij het beheersen van hun conflicten en het vinden van een gezamenlijke weg voorwaarts. De mediator hielp hen om hun emoties en zorgen te uiten, en faciliteerde gesprekken over de medische beslissingen.

Het onderliggende emotionele aspect: Tijdens de mediation werd het duidelijk dat dit conflict niet alleen over medische beslissingen ging. Elk van de kinderen voelde zich schuldig over de keuzes die ze maakten. Anna wilde niet dat haar vader stierf, terwijl ze mogelijk nog iets kon doen om hem te redden. Tom en Lisa voelden zich echter schuldig dat ze hun vader niet in vrede konden laten gaan.

De verandering van perspectief: Uiteindelijk kwamen de kinderen tot het besef dat ze in de eerste plaats handelden uit liefde en zorg voor hun vader. Onder begeleiding van een mediator begonnen ze te praten over hun angsten en schuldgevoelens, en realiseerden zich dat er geen “juiste” beslissing was. Dit inzicht bracht hen dichter bij elkaar.

Lessen uit het verhaal

Dit verhaal van de familie De Vries onderstreept enkele belangrijke lessen over conflicten rondom het sterfbed:

Dit verhaal illustreert dat conflicten rondom het sterfbed kunnen voortkomen uit liefde en zorg, maar dat er manieren zijn om met begrip en medeleven tot oplossingen te komen. In dergelijke tijden is het van onschatbare waarde om samen te werken als een familie om de vrede en het comfort van de stervende persoon te waarborgen.

Naar boven
XS SM MD LG XL XXL