Skip to main content
Blog

Ongewenst gedrag en intimidatie

ga terug naar het overzicht
Seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag zijn onderwerpen die de laatste tijd veel aandacht krijgen. Om inzicht te bieden in de laatste ontwikkelingen op dit gebied en de waarde van bemiddeling en mediation te benadrukken, organiseren Mirjam Decoz en Frederique van Zomeren de workshop “Ongewenst gedrag.” Deze workshop behandelt onderwerpen als de definitie van seksuele intimidatie op de werkplek, welke handelingen wel en niet gepast zijn, hoe mediators omgaan met de dynamiek tussen daders en slachtoffers en machtsverschillen, en hoe persoonlijke overtuigingen een rol spelen bij het mediaten op dit terrein.

“BEN JE EEN SLIKKER OF EEN SPUGER? DAT IS TOCH GEWOON EEN GEINTJE?”

Workshop Ongewenst gedrag door Mirjam Decoz en Frederique van Zomeren

Aanmelden is niet meer mogelijk

 

Sinds de zaken rond Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein, en recent in Nederland The Voice, Ajax en NOS Sport staat intimidatie en in het bijzonder seksueel grensoverschrijdend gedrag vol in de aandacht. Het is niet nieuw, maar het is nu zichtbaar geworden. Heel zichtbaar. En collectief vinden we daar wat van. Trial by media, een publiek oordeel, zwart-witte oordelen over goed en fout, van dader en slachtoffer. Naast degenen die het betreft, zet het een enorme druk op directies die moeten handelen na een melding, op leidinggevenden, op collega’s die misschien wel getuige zijn geweest, en op naasten als er (een melding van) seksueel grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. Regeringscommissaris Mariette Hamer benadrukt het belang van de dialoog om samen tot nieuwe normen te komen over gedrag: wat kan wel en wat kan niet. Ook bracht ze een prototype van een Handreiking uit die organisaties kan helpen om te gaan met meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Heel nuttig want we hebben in de media goed kunnen zien hoe complex het omgaan met een melding kennelijk is.
“Een goede behandeling van meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag helpt wel bij de heling, bij het gevoel van rechtvaardigheid, bij erkenning, bij bewustwording en bij sociale veiligheid in de organisatie.”
In deze workshop nemen Mirjam Decoz en Frederique van Zomeren jullie in vogelvlucht mee in de laatste ontwikkelingen op dit terrein en hoe bemiddeling en mediation daarin van grote meerwaarde kunnen zijn. Wanneer is er sprake van seksuele intimidatie op de werkplek? Wat kun je wel en moet je vooral niet doen? Hoe ga je als mediator om met dader/slachtofferdynamieken en machtsverschillen? En hoe zit het met je eigen overtuigingen als je op dit werkterrein gaat mediaten?
Mirjam Decoz is dé juridisch expert en advocaat op het gebied van grensoverschrijdend gedrag. Al jaren staat ze slachtoffers bij die op de werkvloer te maken hebben met seksuele intimidatie en pleit ze voor betere regelgeving op dit terrein. Ze adviseert en begeleidt organisaties op strategisch en juridisch niveau als zich een meldig of incident heeft voorgedaan, om te voorkomen dat er ondanks goede bedoelingen verkeerde keuzes worden gemaakt. Ook schrijft ze aan een nieuwe druk van de juridische gids seksuele intimidatie. Ze is voorzitter van de commissie die bij Ajax een cultuurverandering in werking zet en in haar recente benoeming als extern adviseur bij het Meldpunt Mores heeft ze de opdracht gekregen om een nieuw bestuur samen te stellen. In deze workshop neemt ze jullie mee in haar ervaringen. Wat wel en niet te doen bij grensoverschrijdend gedrag en welke dilemma’s kom je tegen?
Frederique van Zomeren is ervaren ombudsman, mediator en trainer. Ze is een van de voorlopers van mediation in strafzaken binnen justitie. Zij pleitte met succes voor financiering en introduceerde in dit kader een methode voor herstelbemiddeling. Ze leidde de nieuwe generatie herstelrechtmediators op, met aandacht voor zowel de strafrechtelijke context als de specifieke herstelbehoeften van verdachten en slachtoffers. Deze responsieve aanpak werkt ook uitstekend in de context van arbeidsrelaties en grensoverschrijdend gedrag of in situaties waarbij er grote machtsverschillen spelen. Deze workshop gaat ook over hoe je die methodiek kunt inzetten, over vaardigheden en hoe je als mediator ‘schoon’ kunt blijven kijken in een context die je persoonlijk kan raken.

 


Naar boven
XS SM MD LG XL XXL