Skip to main content

Interne mediator

Richting en houvast in uw ontwikkeling als interne mediator

U werkt binnen een organisatie met een eigen mediatorpool of u bent voornemens een mediatorpool op te zetten binnen  uw organisatie. Maar ook als u intern aan de slag gaat als mediator, wilt u zich mogelijk laten registeren bij de MfN. Verder wilt u zich blijven ontwikkelen, in bijvoorbeeld arbeidsmediation en mediation binnen de overheid. En wellicht heeft u plannen om een Conflictmanagement systeem in te voeren binnen uw organisatie.

Wij bieden hulp en ondersteuning in elke fase van uw ontwikkeling als mediator binnen uw eigen organisatie. Het begint bij onze Mediationopleiding en hulp bij uw – mogelijke – registratie als MfN geregistreerd mediator. Ook bieden we trainingen en opleidingen die u helpen een hele goede mediator te worden binnen uw werkveld.

 

De Basisopleiding tot Professioneel Mediator

De weg naar een professioneel mediator binnen uw organisatie, begint bij een MfN gecertificeerde Basisopleiding tot Professioneel Mediator. Zeven keer per jaar verzorgt het Centrum voor Conflicthantering de Mediationopleiding in Haarlem, Den Bosch, Groningen en Curacao.

De Mediationopleiding bestaat uit elf dagen training en is opgebouwd uit 5 blokken van telkens 2 dagen en een losse dag. De opleidingsduur is gemiddeld zes tot zeven maanden. In de periode tussen de blokken komen cursisten bij elkaar in niet begeleide intervisiegroepen. Tijdens de intervisiebijeenkomsten wordt aan de hand van vragen de lesstof uitgediept en met behulp van casuïstiek geoefend. Het CvC kiest er bewust voor de opleidingsdagen over een aantal maanden te spreiden, zodat cursisten de tijd hebben de vaardigheden en attitude van de mediator zich werkelijk eigen te maken. Houdt u er rekening mee dat naast de trainingsdagen er nog zestien uur intervisie en ongeveer 60 uur zelfstudie nodig is.

Tijdens de Mediationopleiding:

Registratie tot MfN geregistreerd mediator

Na uw succesvolle afronding van de Mediationopleiding, kunt u zich laten registeren als MfN geregistreerd mediator. Hiervoor dient u wel eerst een theorie-examen af te leggen en te slagen voor het Live MfN Assessment. Beide toetsen worden afgenomen door het onafhankelijke toetsingsbureau Intop.

Als voorbereiding op zowel het theorie examen als het Live MfN Assessment, bieden wij een online training met daarin uitleg en vooral ook veel oefenvragen voor het theorie examen. De training bieden we zowel individueel als in groepsverband aan. Ter voorbereiding op het Live MfN Assessment bieden we u een training waarin u:

ConflictManagement Systeem

Haperende communicatie en conflicten hebben een negatief effect op het welzijn van uw medewerkers, het imago van uw organisatie en de resultaten van uw afdeling. Wij helpen organisaties met het CvC conflictdiagnose-model, waarmee wij boven water halen wat er stokt en adviseren u hoe het beter kan. Een ConflictManagement Systeem, helpt u mediation en conflictmanagement als integraal onderdeel van uw organisatiebeleid deel uit te laten maken. We hebben inmiddels al een aantal organisaties geholpen om zodoende conflicten in een vroeg stadium te signaleren en op de juiste wijze af te handelen, onder andere door mediation, maar ook door andere vormen van conflictbeslechting.

Specialisaties, opleidingen en trainingen

Als mediator binnen uw organisatie houdt u graag de zaag scherp. Om u hierin te ondersteunen bieden we specialisaties, opleidingen en trainingen. Deze specialisaties, opleidingen en trainingen bieden we aan op een van onze eigen trainingslocaties, maar kunnen we ook incompany bij u op locaties verzorgen. Voorbeelden van trainingen die we regelmatig op locatie verzorgen, zijn bijvoorbeeld onze 3 daagse training conflictvaardigheden, lastige gesprekken voeren op de werkvloer, omgaan met agressie en geweld en de training interculturele mediation.

Opleiding

Mediationopleiding

Informatieavond

Maak kennis met onze visie en trainers

XS SM MD LG XL XXL