Skip to main content
Mediator

Fleur Meijer

Fleur Meijer. Ik ben MfN register-mediator sinds 2021 en vanaf 2024 in dienst bij het Centrum voor Conflicthantering. Mijn specialisatie is het begeleiden van mediations tussen de overheid en belanghebbenden uit de samenleving. Als mediator ben ik alert, verbindend en empathisch. Ik weet de vertaalslag te maken tussen de systeemwereld van de overheid en de leefwereld van mensen, waardoor partijen elkaars belangen beter gaan begrijpen en samen tot oplossingen kunnen komen.

Ik heb ruime ervaring met het werken voor een overheid en ben ik in mijn leven al vaak de inwoner of belanghebbende geweest, die te maken krijgt met het ingrijpen van een overheid. Dat maakt dat ik me goed kan verplaatsen in beide partijen aan tafel.

Mijn werk als mediator combineer ik met mijn werk als strategisch beleidsadviseur Milieu en teamcoördinator Gezonde Leefomgeving bij de provincie Noord-Holland. In dat werk heb ik te maken met complexe vraagstukken in het ruimtelijk- en milieudomein, waar meerdere belangen een rol spelen. Om mijn vakgebied goed te onderhouden ben ik lid van SMRO, Stichting Mediations in milieu en Ruimtelijke Ordening.

Sinds 2008 speel ik improvisatietheater, waar ik vaardigheden heb ontwikkeld die ook tijdens een mediation uitstekend van pas komen. Inspelen op onverwachte gebeurtenissen, omgaan met emoties en ‘werken met het materiaal, dat is er’ maken daar onderdeel van uit.

XS SM MD LG XL XXL