Skip to main content
Mediator, trainer

Kees van Eijk

Achteraf leiden gebeurtenissen die je het liefst had willen vermijden vaak tot de grootste persoonlijke inzichten en groei. Conflicten zijn daarom te waardevol om ze door anderen te laten ‘oplossen’.

Kees is MfN register-mediator sinds 2006 en heeft een consultancy achtergrond in het bedrijfsleven. Daarin heeft hij zakelijke mediations begeleid en interne arbeidsmediation als dienst opgezet. Naast mediator is hij praktijktrainer conflicthantering voor onder andere defensie, politie, justitie en gemeenten, en ondersteunt hij mediators bij de voorbereiding van praktijkassessments.
Sinds 2014 heeft Kees zich specifiek toegelegd op herstel-mediations in strafrechtzaken. Hij begeleidt gesprekken tussen verdachten/daders en slachtoffers of nabestaanden die vanuit de politie, rechtbank of reclassering zijn doorverwezen. Als mediator in strafrechtzaken is hij verbonden aan de rechtbanken Gelderland en Overijssel. Kees publiceert met regelmaat over deze specifieke vorm van herstel in vaktijdschriften.

In mediations en bij het faciliteren van dialogen werkt Kees volgens de transformatieve aanpak zoals ontwikkeld door Robert A. Baruch Bush en Joseph A. Folger (auteurs van ‘The Promise of Mediation’). Hij is een door het Amerikaanse ‘Institute for the Study for Conflict Transformation’ gecertificeerd mediator. Zijn focus ligt op het helpen verbeteren (transformeren) van de communicatie tussen betrokkenen. Kees is praktijkbeoefenaar van het theravada boeddhisme en ruim vijftien jaar actief lid van de Vrijmetselarij. Daarnaast werkt hij als vrijwilliger in de palliatief terminale zorg en als bemiddelaar in buurtconflicten.

 

 

XS SM MD LG XL XXL