Skip to main content
Blog

Een reflectie op de Versnelde Mediationopleiding op Curaçao

ga terug naar het overzicht

Het CvC biedt al vele jaren de Versnelde Mediationopleiding aan in Willemstad, Curaçao. In januari 2024 staat er weer één op de planning, maar wat maakt nou dat je dit niet wilt missen? Wij gingen in gesprek met Nadine Lodder. Zij heeft afgelopen augustus deze Versnelde Mediationopleiding gevolgd.

Kun je ons wat meer vertellen over jezelf en over jouw achtergrond?

 

Ik heb een achtergrond in antropologie, waarin ik mijn academische reis begon als bachelor student. Tijdens mijn studie ontdekte ik mijn diepgaande interesse in vraagstukken met betrekking tot identiteit en conflicten. Hierdoor ben ik me meer gaan richten op het vlak van conflictoplossing. Ik studeerde uiteindelijk Conflict Resolution and Governance aan de Universiteit van Amsterdam, met een zijspoor in internationale betrekkingen. Dit legde de basis voor mijn huidige carrière. Op dit moment werk ik voor een organisatie die Public Mediation heet in Amsterdam.

Bij Public Mediation omvatten onze activiteiten een breed scala aan diensten, waaronder procesontwerp en –begeleiding, trainingen geven, klassieke bemiddelingstrajecten, en ook onderzoek en diagnostiek. In essentie richten we ons altijd op complexe maatschappelijke kwesties. Onze missie is om stakeholders samen te brengen en tot overeenstemming te laten komen, op diverse onderwerpen die actueel zijn in Nederland. Mijn collega’s zijn bijvoorbeeld betrokken bij thema’s als duurzame energie en stedelijke gebiedsontwikkeling, terwijl ik me veel bezighoud met netwerksamenwerking in de domeinen zorg, veiligheid en jeugd.

 

Hoe ben je bij het CvC terechtgekomen?

 

Mijn collega Marleen heeft de volledige Mediationopleiding bij het CvC in Haarlem gevolgd. In eerste instantie had ik mijn twijfels. Ik vroeg me af of ik echt de meer klassieke mediation opleiding wilde doen en of ik dit wilde doen in mijn werk. Hoewel ik al ervaring had in conflicthantering en zelf trainingen gaf op dat gebied, besefte ik dat een klassiek mediation traject toch net iets anders was. Toch begon ik steeds vaker sessies en gesprekken te begeleiden tussen partijen waarbij het soms schuurde.

Op een gegeven moment besefte ik dat ik mogelijk enkele gespreksvaardigheden miste of dat ik dingen deed die weliswaar effectief waren, maar waarvan ik me niet volledig bewust was. Dat was een uitdaging waar ik mee worstelde. Het samenwerken met Marleen op projecten opende mijn ogen. Ik zag dat zij bepaalde vaardigheden had opgedaan tijdens haar opleiding bij het CvC die niet alleen waardevol waren voor klassieke mediation, maar ook voor andere typen gesprekken waarin mensen met elkaar botsten of al dieper in een conflict zaten.

Dit bracht me aan het denken, en na ongeveer een half jaar begon het idee bij mij te borrelen. Uiteindelijk dacht ik: “Hey, ik wil die opleiding zelf ook heel graag volgen.”

 

Waarom heb je voor Curaçao gekozen en niet voor de Mediationopleiding in Nederland?

 

Ik ben me bewust van mijn neiging om het moeilijk te vinden om iets naast mijn werk te doen. Ons werk is behoorlijk veeleisend, met perioden van intense drukte die soms lastig te beheersen zijn. Ik wilde simpelweg mijn volledige toewijding kunnen geven aan de opleiding. Voor mij was het nuttig om dit in een andere setting te doen en er enkele dagen achter elkaar intensief mee bezig te zijn. Op die manier kon ik er echt diep in duiken, in plaats van dat er telkens een maand tussen de lessen zit en ik me afvraag waar we ook alweer zijn gebleven. Dat was voor mij waarschijnlijk de belangrijkste overweging.

 

Wat waren voor jou de meest waardevolle aspecten van de opleiding?

 

De gespreksvaardigheden, ongeacht of je uiteindelijk de richting van klassieke mediation opgaat, zijn buitengewoon waardevol, zelfs voor algemene situaties.

 

Kun je wat meer vertellen over de mediationvaardigheden die je hebt geleerd en aan welke vaardigheden je in jouw praktijk het meest hebt?

 

Het herformuleren van wat mensen in gesprekken tot uiting brengen. Soms kunnen deze uitingen wat venijnig zijn, maar mijn huidige focus ligt op het transformeren van deze uitingen in daadwerkelijke wensen en belangen. Ik ben hier nu veel bewuster mee bezig. Bovendien vond ik het bijzonder interessant om metacommunicatie-interventies te oefenen, vooral om op een hoger communicatieniveau in te grijpen en de deelnemers te begeleiden. Dit proces omvat verschillende stappen, en de bewustwording hiervan heeft me enorm geholpen in mijn werk en heeft ook mijn eigen gesprekshouding positief beïnvloed.

Tijdens de opleiding hebben we ook vaak gelachen om mensen die snel in de rol van coach wilden stappen en te veel nadruk legden op de inhoudelijke aspecten van gesprekken. Nu ben ik me veel bewuster van mijn eigen rol.

 

Wat is jou het meest bijgebleven van dit avontuur? Zowel wat betreft de opleiding als daarbuiten?

 

Je moet je echt goed voorbereiden op intensieve dagen. Zelf had ik me mentaal hierop voorbereid, maar sommige andere deelnemers werden erdoor overweldigd. Het kan behoorlijk intens zijn, maar stiekem vind ik dat juist leuk. Het feit dat je op afstand zit en er deelnemers van zowel Curaçao als Nederland deel uitmaken, schept een gevoel van eenheid. Het is niet dat alle mensen ‘s avonds weer naar huis gaan naar hun gezinnen. Daarbij is het vele oefenen me bijgebleven. Dit is absoluut essentieel. Je moet het zelf beleven om het echt te begrijpen, want theoretische kennis en woorden alleen zijn vaak niet voldoende om de essentie te vatten.

 

Wat wil je aan anderen kwijt, die overwegen om deel te nemen aan deze Versnelde Mediationopleiding in januari, op basis van jouw ervaring?

 

Je hebt echt even de tijd om er volledig in op te gaan, omdat je uit je alledaagse ritme wordt gehaald.  Dit kan ruimte en rust bieden om alle kennis goed op te nemen. Bovendien heb je de mogelijkheid om zelf nog wat van het eiland te verkennen, wat echt leuk is als je daar interesse in hebt. Persoonlijk ben ik ook gaan duiken, en dat was geweldig. Je kunt de opleiding ook altijd combineren met een paar extra dagen als je wilt. Absoluut een aanrader! Ik heb eigenlijk alleen maar ‘jaloerse’ reacties gekregen van mensen die vroegen: “Hoe heb je dat voor elkaar gekregen dat je daar de opleiding mocht doen?”

 

Als je hier dan op terugkijkt, op die intensieve dagen dat je daar bezig bent geweest, maar ook de ervaring in Curaçao. Welke drie woorden zou je daaraan verbinden/komen in je op?

 

Misschien klinkt het een beetje cliché, maar ‘heel intensief’ is gewoon een passende beschrijving, en daarnaast ‘verdiepend’. Ik weet niet zeker of dit kenmerkend is voor de Versnelde Mediationopleiding of voor de opleiding in het algemeen, maar ik vond het echt waardevol dat er zoveel nadruk op oefenen lag. Het voegde veel toe aan mijn leerervaring.

‘Saamhorigheid’ was ook merkbaar; er heerste een geweldige sfeer in de groep, mede dankzij Linda en Hans, de trainers van het CvC. Dit draagt bij aan een veilige setting om samen te leren. Ze zorgden hier bewust voor door samen te eten en te lunchen. Dit vergt tijd en inzet, zoals ik zelf weet, aangezien ik ook trainingen geef. Het ontstaat niet altijd vanzelf, dus dit aspect was ook erg waardevol.

 

 

Naar boven
XS SM MD LG XL XXL