Skip to main content
Blog

Sven Zebel benoemd tot bijzonder hoogleraar Mediation

ga terug naar het overzicht

AMSTERDAM, 15-4-2021. Sven Zebel is per 1 mei benoemd als bijzonder hoogleraar Mediation bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit (VU). Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en het Centrum voor Conflicthantering (CvC) zijn de instellende organisaties van de bijzondere leerstoel Mediation aan de Vrije Universiteit.

In zijn nieuwe rol als bijzonder hoogleraar wil Zebel met zijn expertise over de dynamiek en impact van mediation en bemiddeling een wezenlijke bijdrage leveren aan het verder optimaliseren en profileren van mediation in Nederland. Daarnaast zet hij door middel van wetenschappelijk, praktijkgericht onderzoek in op twee zaken. Allereerst het scherper krijgen wat de inhoudelijke, juridische en psychologische kenmerken van conflicten zijn die doorverwijzing naar mediation zeer kansrijk maken en welke niet. Ervaren beide partijen een conflict bijvoorbeeld in dezelfde mate of juist niet? Welk effect hebben de mogelijke juridische vervolgstappen of consequenties die partijen anticiperen bij het niet aangaan van mediation en voorspellen die of partijen mediation willen aangaan of ook hoe zij in het proces staan? Door meer inzicht te krijgen in de kenmerken die mediation kansrijk kunnen maken of juist als faalfactoren gelden, kunnen we de verwijzing naar mediation verbeteren door diagnose-instrumenten en checklists op te zetten voor de juridische praktijk.

Ten tweede wil Zebel meer onderzoek doen naar de dynamiek van het mediation proces en hoe dit de effectiviteit van mediation beïnvloedt, bijvoorbeeld in termen van het vinden van een duurzame oplossing en het voorkomen van conflicten tussen partijen. Met dergelijk onderzoek houdt Zebel zich al een aantal jaren bezig. Zebel vat samen: ‘’Voor deze leerstoel wil ik mij meer gaan richten op de dynamiek van online en hybride vormen van mediation, omdat ik verwacht dat er op deze gebieden mogelijkheden liggen om de praktijk van mediation te verruimen en beter maatwerk te bieden aan partijen in uiteenlopende conflicten.’’

Loopbaan

Zebel is van huis uit een sociaal forensisch psycholoog. Na zijn promotie en postdoc periode aan de UvA (in de sociale psychologie) heeft Zebel enige jaren in de praktijk gewerkt als (beleids)onderzoeker bij de bemiddelingsorganisatie Slachtoffer in Beeld (nu Perspectief Herstelbemiddeling), Slachtofferhulp Nederland en het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De laatste jaren werkt Zebel bij de Universiteit Twente. Naast lesgeven over conflictdynamiek, mediation en methoden van empirisch onderzoek, doet hij daar empirisch onderzoek naar het proces van mediation en herstelbemiddeling en de effecten daarvan op deelnemende partijen. Hij werkt daarbij regelmatig samen met wetenschappers met andere disciplinaire achtergronden en professionals uit de praktijk. Dat is één van de redenen waarom Zebel erg enthousiast is over deze leerstoel binnen de rechtenfaculteit van de VU.

Tweede bijzonder hoogleraar Mediation

Sven Zebel is de tweede bijzonder hoogleraar Mediation, hij volgt mr. Dick Allewijn op die tot het voorjaar van 2020 als bijzonder hoogleraar Mediation verbonden was aan de VU. Alle betrokken partijen kijken uit naar de benoeming, die volgens het CvC bijdraagt aan de behoefte aan blijvende aandacht voor mediation als vorm van conflictoplossing. En daarnaast geeft het een belangrijke impuls aan de verdere ontwikkeling van mediation als vakgebied en beroep. De MfN kijkt uit naar de benoeming omdat zij als representatieve organisatie van mediation in Nederland belang hecht aan een directe link tussen mediation en de wetenschap. Sven verheugt zich erg op zijn nieuwe uitdaging. ‘’Ik kijk er naar uit om samen met collega’s van het CvC, de MfN, de VU en daarbuiten de academische grondslag en toepassing van mediation in Nederland verder te stimuleren’’.

Naar boven
XS SM MD LG XL XXL