Skip to main content

Zelfstandig mediator

U wilt zich ontwikkelen tot professioneel mediator

U bent van plan om u zich na het afronden van de basisopleiding tot professioneel mediator te gaan vestigen als zelfstandig mediator. Daar komt heel wat bij kijken. Na het afronden van de Mediationopleiding wilt u zich naar alle waarschijnlijkheid laten registreren als MfN geregistreerd mediator. Ook komt er veel kijken bij het opzetten van een eigen praktijk. En dan komt het aan op het maken van vlieguren en het kiezen van een richting waarin u zich wilt specialiseren. Wij staan u graag bij in iedere fase van uw ontwikkeling tot zelfstandig mediator, van Mediationopleiding tot succesvolle eigen mediationpraktijk.

De Basisopleiding tot Professioneel Mediator

De weg naar een zelfstandige praktijk als mediator, begint bij een MfN gecertificeerde Basisopleiding tot Professioneel Mediator. Zeven keer per jaar verzorgt het Centrum voor Conflicthantering de Mediationopleiding in Haarlem, Den Bosch, Groningen en Curaçao.

De Mediationopleiding bestaat uit elf dagen training en is opgebouwd uit 5 blokken van telkens 2 dagen en een losse dag. De opleidingsduur is gemiddeld zes tot zeven maanden. In de periode tussen de blokken komen cursisten bij elkaar in niet begeleide intervisiegroepen. Tijdens de intervisiebijeenkomsten wordt aan de hand van vragen de lesstof uitgediept en met behulp van casuïstiek geoefend. Het CvC kiest er bewust voor de opleidingsdagen over een aantal maanden te spreiden, zodat cursisten de tijd hebben de vaardigheden en attitude van de mediator zich werkelijk eigen te maken. Houdt u er rekening mee dat naast de trainingsdagen er nog zestien uur intervisie en ongeveer 60 uur zelfstudie nodig is.

Tijdens de Mediationopleiding:

Registratie tot MfN geregistreerd mediator

Na uw succesvolle afronding van de Mediationopleiding, kunt u zich laten registeren als MfN geregistreerd mediator. Hiervoor dient u wel eerst een theorie-examen af te leggen en te slagen voor het Live MfN Assessment. Beide toetsen worden afgenomen door het onafhankelijke toetsingsbureau Intop.

Als voorbereiding op zowel het theorie examen als het Live MfN Assessment, bieden wij een online training met daarin uitleg en vooral ook veel oefenvragen voor het theorie examen. De training bieden we zowel individueel als in groepsverband aan. Ter voorbereiding op het Live MfN Assessment bieden we u een training waarin u:

Mentorship

Na het behalen van uw MfN geregistreerd mediatorschap begint het eigenlijk pas. U gaat u profileren als MfN geregistreerd mediator en wellicht specialiseren als bijvoorbeeld arbeidsmediator of mediator binnen de overheid. Dit vergt ondernemerschap en het opbouwen van een goede reputatie als mediator kost tijd. Het is belangrijk dat u vooral veel zaken gaat oppakken en ervaring op gaat doen als mediator.

Het Centrum voor Conflicthantering biedt verschillende mogelijkheden om u in dit proces bij te staan en te begeleiden en coachen. Allereerst bieden wij de mogelijkheid om als startend MfN geregistreerd mediator mee te lopen met een van onze mediators in de vorm van een co-mediation). Tijdens de mediation wordt u gecoached en ontvangt u feedback. Verder bieden we startende mediators die daar behoefte aan hebben, een online training over het opzetten van een eigen mediatorpraktijk. Daarin komen – naast de juridische en bedrijfskundige aspecten – ook verhalen aan bod van mediators die u zijn voorgegaan in het proces en uit ervaring vertellen hoe het hen uiteindelijk is gelukt een succesvolle mediatorpraktijk op te zetten. Tot slot, is het belangrijk en ook verplicht dat u zich aansluit bij een intervisiegroep.

Bovenstaande services bieden we zowel individueel als in de vorm van een mentorship aan.

Leerlijnen

Om u te kunnen onderscheiden in de markt, kan het helpen om u zich te specialiseren. Voor iedereen die zich als mediator wil specialiseren, bieden we leerlijnen aan waarmee u zich kunt specialiseren. We bieden de volgende leerlijnen aan:

Overheidsmediation: mediation bij conflicten tussen burger en de overheid
Arbeidsmediation: mediation bij conflicten tussen werkgever/werknemer
Businessmediation: mediation bij zakelijke conflicten
Herstelbemiddeling: mediation bij strafzakelijke conflicten

De leerlijnen bestaan uit een basisopleiding: Overheidsmediation, Arbeidsmediation, Businessmediation en Mediation in Strafzaken met daarnaast een aantal aanvullende opleidingen die u helpen een gevestigde naam te worden binnen uw vakgebied!

XS SM MD LG XL XXL