Skip to main content

De grondlegger
van mediation sinds 1995

Over het Centrum
voor Conficthantering

1000+
mediators
opgeleid
grondlegger
sinds
1993
60
vaste trainers en
mediators
+20
opleidingen
en trainingen

Het Centrum voor Conflicthantering (CvC) is in 1993 opgericht en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een gerenommeerd opleidingsinstituut. Wij trainen, scholen en begeleiden mensen die professioneel bezig zijn met conflicthantering, mediation, bemiddelen, onderhandelen, coachen en communicatie.

Mediator als vakman

Het vakmanschap van de mediator gaat ons ter harte. Wij dragen graag bij aan een groter potentieel van professionele mediators die breed inzetbaar zijn. Om als mediator goed te functioneren, zijn levenservaring en aanvoelen wat mensen beweegt onmisbaar. Bovendien moet u als mediator theoretisch goed zijn onderlegd, de patronen in conflictgedrag herkennen en u bewust zijn van uw houding en de gevolgen daarvan op de mediation. Alles bij elkaar vergt ons vak specifieke vaardigheden.

Vacature

Accountmanager

Contact

We maken graag kennis met jou

Onze filosofie

Het CvC staat bekend om haar gedegen opleidingen, waarin de vaardigheden centraal staan. In kleine groepjes krijgen de cursisten persoonlijke feedback, wat helpt de techniek onder de knie te krijgen. Wij zijn er van overtuigd dat alle vaardigheden te leren zijn, maar dat ze een trucje worden als je als mediator of coach niet over de juiste attitude beschikt. Een open, eerlijke, geïnteresseerde houding naar wat mensen beweegt, is belangrijk. Dat dragen wij over in onze opleidingen. De cursisten ontdekken ook hoe zij tot dan toe naar conflicten kijken en ontwikkelen een strategie die mogelijk effectiever is. Onze trainers sluiten aan bij de kwaliteiten van de cursisten: wat kunnen ze al en wat hebben ze nog nodig? We dagen de cursisten uit nieuwe interventietechnieken te proberen en benadrukken de ontwikkeling van hun functie als leider in de mediation.

Het CvC leidt mediators op die faciliterend én transformatief kunnen werken. In het eerste geval helpen ze hun cliënten vooral de regie over hun conflict in eigen hand te nemen, in het tweede staat de manier waarop hun cliënten communiceren centraal.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het is onze core business om gedegen opgeleide, professionele mediators en coaches af te leveren, maar wij vinden het ook belangrijk bij te dragen aan de ontwikkeling van ons vakgebied en een brug te vormen tussen wetenschap en praktijk. Daarom hebben wij in 2017 met de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) de leerstoel Mediation ingesteld bij de Vrije Universiteit Amsterdam. We zijn er trots op dat Dick Allewijn de eerste bijzonder hoogleraar is van deze leerstoel: hij is een van de grondleggers van het CvC en geeft nog altijd trainingen bij ons.

Tot slot draagt het CvC er toe bij dat mediation een vanzelfsprekende manier wordt om conflicten buiten de rechtszaal op te lossen. Onze hooggekwalificeerde mediators en coaches werken in Nederland, maar ook bij conflicten elders in de wereld, zoals in Afrika en Indonesië. Het is onze bijdrage aan een vreedzamer wereld.

NIEUWSBRIEF

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Trainers

Al onze trainers hebben jarenlange praktijk- en trainerservaring. Zij combineren het docentschap vaak met een mediationpraktijk of een ander gerelateerd specialisme. Ze zijn bijvoorbeeld advocaat, rechter of psycholoog, die dankzij hun jarenlange ervaring de theorie bekwaam verbinden met de praktijk. Bij onze opleidingen staan uw praktijk en leercurve centraal.

Historie

Het CvC is in 1993 opgericht door Ali Hanekroot en Marga Schreuder; twee pioniers die het vanuit Amerika overgewaaide mediation graag binnen Nederland een plaats wilden geven. Ali en Marga ontwikkelden een instituut dat zich richtte op alle aspecten van conflicthantering en onderhandelen. Het voornaamste doel was een professionele vakopleiding voor mediators ( toen nog conflictbemiddelaars) aan te bieden, die zich niet slechts richtte op het aanleren van een aantal extra vaardigheden, maar ook op de attitude van de mediator. De visie hierbij was een potentieel te ontwikkelen van goed opgeleide en geïnspireerde mediators vanuit verschillende beroepsachtergronden en op verschillende conflictgebieden, inzetbaar in heel Nederland.

XS SM MD LG XL XXL